Jan Vander Velpen - Handen vol Hoop, het bijbelse jaarthemaverhaal toegelicht.

20 september 2019

Jan Vander Velpen begon aan zijn onderwijscarrière in het Sint-Amandina-college in Herk-de-Stad in 1977. Tien jaar later werd hij tot priester gewijd, maar hij bleef naast zijn parochiewerk onafgebroken aan de slag binnen het onderwijs, eerst als leraar en daarna als pedagogische begeleider en identiteitsbegeleider. Sinds maart 2019 geniet Jan van een welverdiend onderwijspensioen, maar hij blijft actief als pastoor in Waanrode en een tiental omliggende parochies. Jan is gedurende vele jaren één van de drijvende krachten achter de pastorale jaarthema’s geweest. Zijn toegankelijke exegese van de bijbehorende bijbelteksten heeft er telkens mee voor gezorgd dat de jaarthema’s vlot ingang vonden in de scholen.

Meer weten ? Lees het interview met Jan in Het Nieuwsblad