Humane wetenschappen

27 juni 2019

Junior College: de universiteit in je klas

Wil je je leerlingen uitdagen door hen te laten proeven van academisch onderzoek en onderwijs? Dan is Junior College zeker de moeite waard. 

Gedrags- en maatschappijwetenschappen 

Junior College is een oriënteringsinitiatief van de KU Leuven dat leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs de kans wil geven om te proeven van academisch onderzoek en onderwijs. Dat gebeurt via wetenschappelijke vraagstelling en interactieve inhoud verwerkt in lesmodules waar de leerlingen in de eigen lessen mee aan de slag gaan, en/of tijdens de juniorcollegedag, waarop de leerlingen samen met hun leerkrachten aan de universiteit colleges kunnen bijwonen over een brede waaier van wetenschapsdomeinen.   

De lesmodules in de gedrags- en maatschappijwetenschappen bieden uitdagende en diepgaande lespakketten in het domein van de rechten, economie, psychologie, pedagogische wetenschappen en sociale wetenschappen voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs. De onderwerpen van de lespakketten sluiten aan bij de actualiteit en brengen de leerlingen in contact met recent onderzoek binnen deze disciplines. Ze willen leerlingen een andere en ruimere blik bieden op maatschappelijke en gedragswetenschappelijke thema’s. 

Heb je interesse om met je school of klas deel te nemen? De inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 zijn ondertussen van start zijn gegaan! Je vindt alle informatie over de lesmodules die dit jaar worden aangeboden, samen met de deadlines voor inschrijven, op de website https://www.kuleuven.be/onderwijs/juniorcollege. 

De Juniorcollegedagen vinden in 2020 plaats op de KU Leuven-campus in Kortrijk op 7 januari, in Brussel op 8 januari, in Leuven op 9 januari en in Gent op 10 januari. Ze bieden een boeiend programma van academische colleges aan binnen uiteenlopende domeinen (je vindt het gedetailleerde programma op de website van Junior College). De formule is flexibel: je kunt verschillende groepen voor verschillende lezingen inschrijven. 

Nascholing - Ontwikkelingsgericht werken aan competenties: with a little help from … goede CRITERIA! 

Sociale en communicatieve vaardigheden, goede zelfreflecties, een kritische onderbouwde mening formuleren, onderzoekend leren … hoe evalueer je dit? En nog belangrijker: hoe toon je waar je leerlingen staan en waar ze naartoe moeten? 

Meer en meer worden we ons in het onderwijs bewust van het belang van objectiviteit, transparantie, formatieve feedback en evaluatie.  Maar hoe pak je dat aan bij bepaalde competenties?  

Werken met transparante en objectieve criteria helpt ons een hele stap vooruit. 

We starten met theoretische info over criteria en een methode om te komen tot goede criteria. 

Vervolgens wordt er in groepen ingeoefend. Je gaat effectief aan de slag met het omzetten van een (deel)competentie in criteria. 

Donderdag 10/10/2019 van 13.15 tot 16 uur 
Plaats: Tulpinstraat 75, Hasselt. 
Inschrijven via nascholing.be