Handvatten voor een effectieve didactiek aanvankelijk lezen in het (buitengewoon) lager onderwijs door Astrid Geudens – 15 februari 2019

15 februari 2019

Leren lezen doet een nieuwe wereld opengaan en dat blijft. Er kan dan ook niet genoeg aandacht zijn voor een goede leesstart. Die basis ligt reeds in de jaren voordien. Maar wat als deze cruciale fase op school minder vlot blijkt te lopen? Wat kunnen logopedisten doen als kinderen tijdens de leesontwikkeling uit de boot dreigen te vallen?

De focus in deze sessie ligt op technisch lezen als basis voor lezen met begrip en plezier. We staan tevens stil bij effectieve instructie-en interventieprincipes.

Deze studiedag voor logopedisten staat ook open voor zorgcoördinatoren betrokken bij het leesonderwijs.

Inschrijven kan via nascholing.be