Geslaagde infoavond rond het ondersteuningsnetwerk!