Geschiedenis – nascholingen regio Limburg 2019-2020

06 oktober 2019

Lerend netwerk geschiedenis eerste graad (vervolg) – woensdag 23 oktober 2019 en 29 januari 2020, van 9.30 tot 15.00 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt 

Dit lerend netwerk is een vervolg op het netwerk van dit schooljaar. We hebben hier met een aantal leerkrachten al goed samengewerkt. De leerkrachten hebben ideeën, leservaringen en materiaal gedeeld. Wil je graag volgend schooljaar ook deelnemen, schrijf je dan hier in

ICT-dag, donderdag 21 november 2019, van 9 tot 16.00 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt 

Tijdens de ICT-dag krijg je de kans om via een algemene en vakspecifieke benadering van dichterbij kennis te maken met het nieuwe ICT-leerplan voor de eerste graad.  Inschrijven en meer info over de werkwinkels vind je hier