Geschiedenis

03 januari 2019

Nascholingen regio Limburg 2018-2019 

 • Netwerk Breed evalueren in geschiedenis – donderdag 17 januari 2019, 9 - 12 uur 
  Meer info hier 
 • ‘Wat elke leraar moet weten over hoe leerlingen leren’ – donderdag 31 januari 2019, 9 - 12 uur 
  Ben jij op zoek naar methodes om ervoor te zorgen dat je leerlingen de aangebrachte leerstof grondiger kennen en langer onthouden? Wil je graag tips om je lespraktijk aan te passen in deze richting? Deze vorming geeft je enkele praktische handvatten. 
  Honderd jaar cognitief wetenschappelijk onderzoek leverde een schat aan informatie op over hoe onze leerlingen bijleren én deze kennis langer onthouden. Een aantal effectieve en efficiënte strategieën kunnen immers de effectiviteit en efficiëntie van het leren van onze leerlingen drastisch verhogen. Deze ‘science of learning’ is ondertussen vertaald naar instructiemethoden die effectief zijn, breed inzetbaar en onmiddellijk toepasbaar, over de verschillende leerjaren en leerinhouden heen. Doorheen deze vorming wordt de transfer van de cognitieve theorie concreet gemaakt naar de praktijk. Hoe kunnen we als leraren met eenvoudige en makkelijk toepasbare technieken zorgen dat onze leerlingen kennis, vaardigheden en competenties beter aanleren én langer onthouden?  
  Na de pauze ga je zelf aan de slag om dit te vertalen naar je eigen lespraktijk. De betrokken vakbegeleiders ondersteunen je hierin om de eerste inzichten in de praktijk om te zetten. 
  Deze vorming begint met een uiteenzetting over effectieve leerstrategieën door Tim Surma. Aansluitend maken de betrokken vakbegeleiders de vertaalslag naar jouw lespraktijk. 
  Doelgroep: Leraren Nederlands, moderne vreemde talen, aardrijkskunde, klassieke talen en geschiedenis 
  Inschrijven kan hier 
 • Multiperspectiviteit in erfgoed – vrijdag 15 februari 2019, 9 - 12 uur, Museum De Mindere, Sint-Truiden door Els Vinckx, lector geschiedenis PXL 
  In de nieuwe eindtermen geschiedenis voor de eerste graad lezen we: de leerlingen kunnen tot beargumenteerde historische beeldvorming komen vanuit verschillende perspectieven. Wat bedoelt men met vanuit verschillende perspectieven? Hoe kunnen we die verschillende perspectieven concreet invullen?  
  In het eerste - meer theoretisch deel - van deze sessie proberen we hierop een antwoord te bieden. We gebruiken hiervoor het onderzoeksproject: Meerstemmig erfgoed. Multiperspectiviteit in erfgoededucatie.  
  In het tweede deel van de sessie passen we de theorie concreet toe op het museumspel: Van de hel naar de hemel. Voor vele jongeren is de katholieke kerk een ver-van-mijn-bed-show. Weinig jongeren zijn nog katholiek opgevoed, ze hebben een andere religie of geen. Hoe leg je deze jongeren dan uit dat de katholieke kerk in onze gewesten allesoverheersend was? Via een museumspel willen we jongeren inzicht laten krijgen in de periode van de middeleeuwen en de rol van de katholieke kerk erin. Deze inzichten willen we ook graag doortrekken naar en verankeren in het eigen, hedendaags leven. 
  Doelgroep: Leerkrachten geschiedenis eerste en tweede graad 
  Info en inschrijven kan weldra hier. 
 • Nieuw leerplan geschiedenis eerste graad – woensdag 27 februari 2019, 13.30 - 16 uur
  EXTRA  DATUM: DONDERDAG 17 JANUARI 2019, 13.30 - 16 uur 

  Onder een aantal sleutelcompetenties zijn nieuwe eindtermen voor de eerste graad geformuleerd, die verdeeld zijn over de verschillende vakken. Zo zullen  eindtermen van de sleutelcompetentie historisch bewustzijn (p. 62-65) aansluiten bij het vak geschiedenis. 
  De modernisering so gaat van start in september 2019 met nieuwe leerplannen. Achter de schermen is er hard gewerkt aan een nieuw leerplan geschiedenis voor de eerste graad. 
  Op donderdag 17 januari en woensdag 27 februari 2019 van 13.30 tot 16 uur staan er infosessies gepland. Afhankelijk van de vraag zal er een tweede verdiepende sessie volgen. Houd de maandberichten in de gaten voor meer nieuws hierover. 
  Doelgroep: leerkrachten geschiedenis uit de eerste graad  
  Inschrijven kan hier

​Tentoonstellingen

 • Stonehenge. Voorbij het mysterie – 13 oktober 2018 – 21 april 2019, Gallo-Romeins Museum Tongeren 
  In deze nieuwe, tijdelijke tentoonstelling van het Gallo-Romeins Museum worden er via recent archeologisch onderzoek boeiende feiten en verrassende inzichten getoond over het bouwwerk Stonehenge. Info vind je hier. 
 • Limburg tussen staf en troon. 1000 jaar graafschap Loon – van 26 oktober 2018 tot 10 maart 2019, Landcommanderij Alden Biesen.  
   Leerlingen uit de tweede graad vinden hier ongetwijfeld aanknopingspunten voor omgevingsonderwijs. Voor de derde graad kunnen de inhouden en de aanpak een illustratie van deze periode betekenen. Een uitgebreid didactisch programma kwam tot stand in nauwe samenwerking met de hogescholen PXL en UCLL. Voor de gratis te downloaden lesmappen en alle informatie over het project verwijzen we graag naar de website: http://1000jaarloon.be/   
 • VZW Vredescentrum Provincie en Stad Antwerpen brengt naast het reguliere aanbod ook een aantal activiteiten ter herdenking van 100 jaar Wapenstilstand (’14-’18). Ontdek het programma hier.