Frans Duits – informatie - Uitwisselingsproject

29 september 2018

Talenkennis verdiepen met een uitwisselingsproject.

Ben je op zoek naar mogelijkheden om je leerlingen Frans of Duits te laten spreken in concrete, levensechte situaties, maar heb je er in jouw omgeving niet meteen de gelegenheid toe? Dan biedt het uitwisselingsproject van het Prins Filipfonds een mooie kans.

Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds samen met de departementen Onderwijs uit de drie gemeenschappen van België een uitwisselingsproject. Het project wil scholen uit het lager en secundair onderwijs aanmoedigen om uitwisselingen te organiseren met scholen uit de andere gemeenschappen.

De samenwerkingsprojecten krijgen financiële steun. Zo wil het Prins Filipfonds leerlingen, leraren en directies de kans geven om hun talenkennis te verdiepen en hun cultuur te verruimen, door elkaars achtergrond te ontdekken, met respect voor elkaars eigenheid.

Meer informatie over het uitwisselingsproject en de wijze waarop het indiendossier moet worden ingevuld, vind je op de webpagina ‘Prins Filipfonds – Scholen Switch - lager en secundair’ of https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2018/293370