Franciscaanse inspiratiedag: Het verhaal gaat verder!

24 november 2018
Op de Franciscaanse inspiratiedag op 24 november 2018 in Sint Truiden gaan we aan de slag met allerlei franciscaanse verhalen. We hervertellen verhalen, we spelen ze na, we leggen ze op ons leven...  Met getuigenissen, (meer)stemmige bezinningsmomenten en workshops wordt het ook voor ons actueel. Een ideale gelegenheid om kennis te maken met Franciscus’ en Clara's ervaring en om met heel de franciscaanse familie samen te zijn en elkaar te ontmoeten.
Tine Ruysschaert, woordkunstenares, laat de Harp van Franciscus welluidend klinken.  Kolet Janssen, schrijfster en columniste, getuigt over de kracht van verhalen. Zowel in de voormiddag als namiddag zijn er creatieve en verhalende workshops. Na de lunch-pauze is er een Clara-evocatie door de jonge actrice Katrijne Merrigan. In de slotbezinning spreken we de hoop uit dat deze verhalen ons blijven inspireren en kracht geven om ze telkens opnieuw door te vertellen. 
Deze inspiratiedag wordt georganiseerd in samenwerking met Museum De Mindere, Pax Christi Vlaanderen, Vrienden van de Minderbroeders Hasselt en YouFra en gaat door op een unieke locatie: het Minderbroederklooster in het centrum van Sint Truiden waar sinds 800 jaar broeders franciscanen verblijven. 
PROGRAMMA
10.00 u.  Welkom!
10.45 u.  Kracht van Verhalen (Tine Ruysschaert & Kolet Jansen)
11.30 u.  Eerste workshopronde
13.00 u.  Lunch pauze
14.00 u.  Clara evocatie (Katrijne Merrigan) 
14.30 u.  Tweede workshopronde
16.00 u.  Vieruurtje
16.30 u.  Bezinning: Moge dit verhaal verder gaan!
17.15 u.  Wel thuis!

KINDEREN
Kinderen van 2,5 tot 12 zijn welkom op de kinderworkshops: in de voormiddag wordt het verhaal van Franciscus en de wolf nagespeeld. In de namiddag is er tijd voor Godly Play rondom Schepping.  Kinderen ouder dan 13 zijn welkom op bv. de meer creatieve workshops.

JONGEREN
Voor jongeren en jongvolwassenen tussen 18 en 38 jaar is er in de namiddag een speciale workshop voorzien waarin met leeftijdsgenoten verhalen en getuigenissen worden uitgewisseld.   

LOCATIE
Minderbroederklooster & Museum de Mindere
Ingang via Kerk Minderbroederstraat, 3800  Sint Truiden

Het klooster ligt op wandelafstand van het treinstation van Sint Truiden. De uurregeling van treinen vind je terug op: www.belgiantrain.be/nl 

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan voor een hele dag (15 euro) of een halve dag (10 euro), koffie en thee inbegrepen. Lunchpakket is zelf mee te brengen. 

WORKSHOPS: http://www.franciscaansleven.be/inspiratiedag-2018.html