Economie aso – Handel tso-bso – Deeltijds leren – Nascholing - Studiedag ‘Hoe eco is onze economie?’ – 15 november 2018

15 november 2018

Op donderdag 15 november 2018 organiseert de VLEW een studiedag rond het centrale thema ‘Hoe eco is onze economie?’. De studiedag gaat door op de campus Proximus in Heverlee.

‘Hoe eco is onze economie?’ Hoe brengen we de 5P’s van duurzaam ondernemen en de SDG’s in onze lessen?

In de nieuwe eindtermen en leerplannen zal er meer aandacht gegeven worden aan duurzaam ondernemen en consumeren. Tijdens deze studiedag krijgen jullie naast theoretische kaders ook praktische tips om zinvol met deze thema’s in de klas aan de slag te gaan.

Programma:

 • 9.30: onthaal van de deelnemers
 • 10.00 – 12.30: Keynote-lezingen
  • Prof. Brent Bleys (UGent)
   De economische wetenschap is heterodoxer dan vaak wordt aangenomen. Opleidingen focussen sterk op de neoklassieke benadering waarin de mens wordt gezien als iemand die zijn individueel nut maximaliseert door rationele keuzes te maken, en een economie als succesvol wordt bestempeld wanneer ze een hoge groei van het BBP laat optekenen. Ecologische economie is één van de alternatieve stromingen binnen de economische wetenschap die vandaag sterk aan belang wint als gevolg van de toegenomen menselijke impact op onze natuurlijke omgeving (bv. klimaatverandering) en haar kritiek op de toenemende ongelijkheid binnen onze hedendaagse maatschappij. Planetaire grenzen, interdisciplinariteit, rechtvaardigheid en een andere kijk op een waardevol leven staan centraal binnen de ecologische economie. In deze lezing krijgt u een spoedcursus in ecologische economies, een inkijk in de belangrijkste fundamenten van deze alternatieve stroming. 
  • Prof. dr. Tom Kuppens (UHasselt):
   De lessen economie in het secundair onderwijs bevatten nog veel oefeningen in korte-termijn-winstmaximalisatie binnen een sterk vereenvoudigde versie van de werkelijkheid. Bovendien komen de traditionele voorbeelden om economische concepten uit te leggen in handboeken en ander didactisch materiaal uit de tijd dat de productie nog erg gericht was op grondstoffen van fossiele oorsprong. Leerkrachten economie kunnen nochtans met relatief eenvoudige ingrepen hun steentje bijdragen om de transitie naar een koolstofarme en circulaire economie te helpen realiseren. Tijdens deze lezing krijgt u inspiratie uit recent opgestarte vakdidactische onderzoeks- en onderwijsinitiatieven m.b.t. duurzaamheid in de economieles aan de UHasselt. 
 • 12.30 – 13.30: Duurzame lunch met mogelijkheid tot bezoek aan standen van uitgeverijen
 • 13.30 – 14.30: eerste reeks van keuzesessies
 • 14.45 – 15.45: tweede reeks van keuzesessies
  Overzicht van keuzesessies:
  • Workshop 1: Hoe de wereld voeden in de toekomst? Een blik op actuele marketingtrends die de richting van ons voedingssysteem mee zullen bepalen. 
  • Workshop 2: Hoe de SDG’s omzetten in je klaspraktijk?
   Sprekers: Bernadette Meeus – Mieke Van Ingelghem – Arjan van der Star (Hogeschool UCLL)
  • Workshop 3: Duurzaam ondernemen bij Colruyt Group?
   Spreker: Astrid Van Parys - CSR Manager - Colruyt Group
  • Workshop 4: “De Kwetsbare Leider: een verhaal over persoonlijke ontwikkeling, cultuurtransformatie en leiderschap” Spreker: Joost Callens - CEO Durabrik Workshop 5: Duaal leren
   Spreker: Richard Welten en Sven Brouwers – Syntra Limburg

Praktische info en meer informatie over de workshops vinden jullie op www.vlew.be.

Inschrijven via de website van VLEW

 • Kostprijs leden: 15 euro
 • Kostprijs niet-leden: 25 euro, je bent dan tot eind 2018 lid van de VLEW.