Decreet leerlingenbegeleiding - laatste kans: 13 mei 2019

13 mei 2019

De Vlaamse regering keurde op 27 april 2018 het decreet over de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding goed. Met dit nieuwe decreet wil de Vlaamse Regering een aantal knelpunten in de leerlingenbegeleiding wegwerken door de rollen en taken tussen de verschillende actoren te verscherpen en de werking van de leerlingenbegeleiding te optimaliseren. Het decreet gaat in op 1 september 2018.

Laatste kans voor basis en secundair onderwijs: 13 mei 2019. Schrijf nog snel in, er zijn nog enkele plaatsen vrij.