Curriculum & vorming

 • 09 februari 2020

  Muziek - Stuurgroep-lerend netwerk muziek en muziek in Artistieke vorming

  Stuurgroep - lerend netwerk Muziek en muziek in Artistieke vorming
  Dinsdag 17 maart 2020 van 9 uur tot 11.30 uur 

  Intussen is een goede start gemaakt, worden materialen en ideeën uitgewisseld.
  Elke vakleraar kan nog steeds aansluiten.

 • 09 februari 2020

  Lerend netwerk leerkrachten Natuurwetenschappen - natuur & ruimte 1e graad

 • 09 februari 2020

  STOS is een project waarbij scholen onder begeleiding van deskundigen leren kijken naar manieren om kostenbesparend te werken. Het gaat over schoolfacturen, maar ook over veel meer dan dat.

 • 09 februari 2020

  Internationale dag van de wiskunde – 14 maart 2020

  De algemene vergadering van de UNESCO heeft 14 maart officieel uitgeroepen als dé internationale dag van de wiskunde. Wereldwijd zullen op deze symbolische dag heel wat evenementen worden georganiseerd om het maatschappelijk belang van de wiskunde te benadrukken.

 • 09 februari 2020

  Evaluatie en bewegingsopvoeding volgens de visie van ZiLL 

  Leerlingenevaluatie houdt alle leraren bezig: Wat moet/mag? Wat is zinvol? Hoe kan je efficiënt evalueren tijdens de les bewegingsopvoeding? Deze module biedt handvatten voor leraren om na te denken over evaluatie en communicatie.

  Deze workshop is een herneming van de workshop van 17/1/2020.

 • 09 februari 2020

  Bewegingsvriendelijke en gedeelde speelplaatsen

 • 09 februari 2020

  Nascholing – BASISOPTIE SPORT A- en B-stroom: leerplanvoorstelling en netwerk

 • 09 februari 2020

  Nascholingen regio Limburg 2019-2020

  • (herhaling) Dag van de talen, donderdag 5 maart 2020, van 9 tot 16 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt
 • 09 februari 2020

  Nascholing - Actief Historisch Denken: activerende didactiek voor het geschiedenis onderwijs (door Dr. Harry Havekes) – vrijdag 14 februari 2020

  Actief Historisch Denken: activerende didactiek voor het geschiedenis onderwijs (door Dr. Harry Havekes) – vrijdag 14 februari 2020, 9.30 – 12.30 uur, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt.

 • 09 februari 2020

  Vertrekkend vanuit het brede kader van beleidsvoerend vermogen leggen we klemtoon op de kracht van gedeeld en dialoog leiderschap. We zoeken samen hoe je het aangereikte kader kan hanteren om jezelf als leidinggevende te versterken en op termijn te implementeren als een schoolcultuur. 

Pagina's