Collegiale consultaties bewegingsopvoeding - 18 december 2018

18 december 2018

De komst van het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leren! laat niemand onverschillig. In functie van een krachtige implementatie is een eerste enthousiasmerende kennismaking uit eerste hand onontbeerlijk. Tijdens deze interactieve presentatie maken de deelnemers kennis met het concept, het ordeningskader, het leerplanformaat en het gebruik ervan in de praktijk.

Voor leerkrachten die bewegingsopvoeding geven in het gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs en bijzondere leermeesters bewegingsopvoeding.