Broeders van Liefde zoekt: Directeur (m-v) BuSO Kristus Koning - Brecht

16 april 2018

Datum indiensttreding: 1 september 2018.

Deze functie wordt georganiseerd via een halftijds organiek ambt van directeur, aangevuld met een halftijds functie coördinator BGV. De directeur vervult zijn taak in optimaal overleg met de andere halftijdse collega directeur, de collega-directies van het OC Clara Fey, de pedagogische begeleidingsdienst, het schoolbestuur en dit in opdracht van de Raad van Bestuur. De directeur neemt deel aan schooloverstijgende vergaderingen en initiatieven op het niveau van de inrichtende macht. 

Lees hier de volledige profielbeschrijving.