Biologie - Nascholing (thema weekdieren) door Shells@school - 28 maart 2019

28 maart 2019

Ben je op zoek naar een specifieke nascholing over de vakinhoud ‘stam van weekdieren’? Schrijf je dan snel in! Shells@school biedt samen met de pedagogische begeleidingsdienst een workshop aan voor leraren biologie en natuurwetenschappen van de 2e graad op donderdag 28 maart (9 – 12 uur).

Inschrijflink:  https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=2987975

Doel nascholing: een vernieuwende lesaanpak wat betreft het thema ‘stam van de weekdieren’ tonen aan de hand van de leerplandoelstellingen en een variëteit aan didactische materialen. 

Inhoud workshop:

Aan de hand van verschillende opdrachten, een uitgebreid assortiment van didactisch materiaal en tablets wordt kennisgemaakt met alle groepen binnen de weekdieren, op een hoger niveau. De taxonomische indeling komt aan bod en er worden een paar determinatieopdrachten in de workshop verwerkt. Deze workshop past perfect binnen de eindtermen natuurwetenschappen van het tweede jaar van de tweede graad (B7). Het leerplan gaat hier nog specifieker op in: leerlingen kunnen de stammen binnen het dierenrijk herkennen en aan de hand van een vergelijkend onderzoek binnen één willekeurige stam van niet-chordadieren een lagere taxonomische indeling onderscheiden. Als verdieping vermeldt dit leerplan ook om dieren te leren ordenen in lagere taxonomische niveaus. Ook linken met biodiversiteit en klimaatopwarming zullen aan bod komen.

Later kan deze workshop ook in de klas gegeven worden door de leraar in samenwerking met de expert van Shells@school.