AFSPRAAK LOCO: Ouders ondertekenen gemotiveerd verslag

08 oktober 2018

Het GV wordt door de ouders ondertekend op de startvergadering, tenzij het CLB op voorhand de kans heeft gehad om dit zelf te laten ondertekenen door ouders. Indien het CLB niet aanwezig is op de startvergadering, neemt de school de verantwoordelijkheid om de ouders het GV te laten ondertekenen.

Het gaat hierbij om GV met ingang op 1 september 2018.

Omwille van verificatie is het in het belang van de ondersteuning van de leerling en de ondersteuning van de school dat de GV die nog niet ondertekend zouden zijn zo snel mogelijk in orde worden gebracht.

Enkel geldig voor gemotiveerde verslagen.

 

Deze afspraak werd gemaakt naar aanleiding van de laatste wijziging (22/8/2018) in omzendbrief NO/2017/02 "Het ondersteuningsmodel in het basis- en secundair onderwijs en in het hoger onderwijs" > 2.2.4. Ondertekening door directeur CLB en ouders

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15071#2-2-4

Met vragen of bemerkingen kan u terecht op coordinatie.onwlimburg [at] gmail.com
Deze afspraak werd gemaakt op het LOCO en goedgekeurd door alle leden van het LOCO (beheerscomité via de voorzitter, coördinatieteam ONW Limburg, coördinatoren zorgloketten en expertisescholen, VCLB Limburg, pedagogische begeleidingsdienst)