Aardrijkskunde - nascholing - VLA-congres - OVER GRENZEN 23 maart 2019

01 februari 2019

Grenzen zijn vaak een ruimtelijk, dus een geografisch gegeven.  Zij spelen een grote rol in de invulling van de fysische en menselijke ruimte en bakenen entiteiten af.  Enerzijds bepalen zij het verloop van belangrijke processen zoals onder andere ontwikkeling, mobiliteit, forensisme en migratie. 

Anderzijds worden grenzen net onder druk gezet door dezelfde processen en vanuit geopolitieke hoek gestuurd.  Zij zijn dus niet statisch maar dynamisch en vormen het kader waarbinnen samenlevingen zich ontwikkelen, waarbinnen de geopolitiek zich afspeelt en het systeem aarde zich opbouwt.

Het VLA-voorjaarscongres 2019 stelt internationale migraties centraal, een van de meest actuele ruimtelijke processen uit de socio-economische en politieke geografie.  Het congres wil in eerste instantie data aanbrengen rond omvang, oorzaken, gevolgen, voor- en nadelen zowel voor doel- als herkomstgebieden.  Vervolgens willen we de wetenschappelijke analyse van dit proces in de lessen aardrijkskunde stimuleren en inpassen in het systeem aarde.  Ook willen we didactische werkvormen en exemplarische cases aanbieden vooraleer meningen en attitude vorm te geven.

Meer informatie en inschrijven