Aardrijkskunde – nascholing - Vakdidactiek: leraar worden en zijn. – 12/01/2019 of 16/01/2019

10 december 2018

Tijdens de nascholing wordt stilgestaan bij de opbouw van lessen aardrijkskunde, zowel in de klas als op het terrein. Vooral de theoretische principes worden tijdens de nascholing behan-deld, waarbij ook een aantal voorbeelden kort worden aangehaald. In het bijhorende boek (zie bovenaan) worden deze meer in detail uitgewerkt. Ook enkele maatschappelijke evoluties wor-den aangehaald met impact op het vak aardrijkskunde.

Wanneer?

  • zaterdag 12/01/2019 van 9.30 tot 13.00 u.
  • woensdag 16/01/2019 van 9.30 tot 13.00 u.

Prijs?

  • 65 euro, handboek en drankje inbegrepen

Meer info en inschrijven? https://www.kuleuven.be/samenwerking/avlnascholingen/nascholingen