Aanwerving ambt van pedagogisch directeur in Bovenbouwschool Sint-Lutgart Beringen

12 maart 2018

De Inrichtende Macht van het Spectrumcollege, Bogaarsveldstraat 13 , 3580 Beringen, deelt hierbij mee dat een voltijds ambt van pedagogisch directeur vrij komt op Campus Beringen in Bovenbouwschool Sinte-Lutgart, Bogaarsveldstraat 13, 3580 Beringen, vanaf 1 september 2018.

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur stellen als zij aan de voorwaarden voldoen. Lees online de vacature.