17 mei 2017 – Bevraging leraren

17 mei 2017

Beste leraar

Heb je de voorbije schooljaren een beroep gedaan op een begeleider competentieontwikkeling, dan zou het fijn zijn als je even tijd wilt maken om ons feedback te geven aan de hand van enkele vragen die verzameld zijn in een online document.

Op die manier hopen we de leraar in de toekomst nog beter te ondersteunen én tegemoet te komen aan zijn/haar noden en verwachtingen. 

Alvast bedankt voor je medewerking

Team competentieontwikkeling