Beste coördinerend directeur, directeur, leerkracht, pastoraal verantwoordelijke
Beste leermeester godsdienst
Beste partner van het katholiek onderwijs

Op maandag 16 december 2019 willen we in het teken van ons jaarthema ‘Handen vol hoop’ het vredeslicht doorgeven.

Ons Festival van de Hoop dat bezocht werd door bijna 700 Limburgse onderwijsmensen heeft ons duidelijk gemaakt dat de behoefte aan Hoop sterk leeft in onze scholen. Wij willen die Hoop blijven koesteren en ondersteunen.

Daarom willen we op 16 december lichtbrenger zijn.

Het vredeslicht is een kaars die ontstoken wordt in Bethlehem en van daar uit over de hele wereld verspreid wordt. Het licht staat voor een universele boodschap van Vrede die religie, systemen en politieke overtuigingen overstijgt. De Hoop op Vrede verbindt ons allemaal. Je vindt meer info over het vredeslicht op de website www.vredeslicht.be

We hebben een droom voor het vredeslicht in Limburg. Zou het niet fantastisch zijn als een vertegenwoordiger van elke scholengemeenschap het licht komt halen om te verspreiden binnen de scholen? Hoe je dat licht kan verspreiden en wat je met dat licht kan doen in je eigen school in die laatste week voor de kerstvakantie,  daarvoor vind je inspiratie op onze website https://begeleiding-limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/festival-van-de-hoop. Daarnaast kan je natuurlijk ook persoonlijk inschrijven en je eigen licht komen halen. Iedereen is welkom.

Hoe werkt het praktisch?

  • Je schrijft je in via deze link.
  • Je bent welkom op 16 december vanaf 16.30u in de Tulpinstraat 75 in Kiewit voor een warm onthaal. Van 17.15u tot 18.00u is er een sfeervol inspirerend moment waarop je de gelegenheid krijgt om je eigen licht aan te steken vanuit het vredeslicht dat wij in Eupen zijn gaan halen. Je brengt dus best een kaars en een lantaarn mee. Je kan zelf volgen hoe het licht zich in Limburg zal verspreiden via het kaartje op onze website.

Vol Hoop,

Francis Loyens, bisschoppelijk gedelegeerde voor het vicariaat Onderwijs en Kathleen Toonen, regiodirecteur PB Regio Limburg, in samenwerking met de collega’s van RKG en PIC.