Taal

Vragen over taal of taalbeleid?

Heb je ondersteuning nodig om de taalvaardigheid van je leerlingen te verbeteren? Wil je leraren warm maken voor taalgericht vakonderwijs? 
Wil je weten hoe je de woordenschatontwikkeling kunt stimuleren?

Je kunt met deze en alle andere vragen over taalbeleid terecht bij de taalbegeleiders voor het basis- en secundair onderwijs.

Zette jouw team vorig schooljaar (nieuwe) stappen in het verhogen van de taalvaardigheid van alle leerlingen? Ook dit schooljaar staan de taalbegeleiders klaar om jullie hierbij te ondersteunen, om het een verhaal te maken dat we samen delen.

Sta je ook te popelen om een vervolg te breien aan jouw taalverhaal? Aarzel niet om de taalbegeleiders te contacteren. Wij zijn er alvast klaar voor.

Tot binnenkort!

29 augustus 2017

Wist je dat vorig schooljaar zo’n 30 scholen een intake of vervolgtraject aanvroegen?

De top drie van meest gekozen onderwerpen bestond uit:

29 augustus 2017

Wist je dat vorig schooljaar meer dan 70 basisscholen een taaltraject liepen?

Enkele populaire onderwerpen binnen het taaltraject zijn:

26 september 2017

Het ideale moment om alle talen die je leerlingen spreken in de kijker te plaatsen! En niet alleen dat, je kunt die dag aangrijpen om het belang van het leren van talen te benadrukken. Wie weet, vormt deze dag wel het opstapje naar een heus CLIL-traject?!

29 september 2017

Ben je geïnteresseerd in het (aan)leren van talen? Mis het congres - met medewerking van Katholiek Onderwijs Vlaanderen - in het teken van het feest van ‘de Europese Dag van de talen’ dan zeker niet. We willen je er graag bij op vrijdag 29 september 2017! Meer informatie volgt binnenkort.

04 april 2017

Binnenklasdifferentiatie is een ruim begrip. Een onderdeel ervan vormt de gedifferentieerde instructie. Je kunt als leraar op drie verschillende manieren inspelen op de instructiebehoefte van leerlingen. Dat doe je via 1) preteaching, 2) de verlengde instructie of 3) de ingebedde instructie. 
Wat houden deze begrippen precies in en hoe pas je ze toe?

13 maart 2017

Op 21 maart komen we voor een laatste keer dit schooljaar samen met een enthousiaste groep leraren uit het kleuter- en lager onderwijs. Tijdens dit netwerk krijgen deelnemers meer zicht op het wat en hoe van woordenschatonderwijs en leren ze van elkaar door actief samen te werken.

Enkele deelnemers vertellen:

13 maart 2017

Op dinsdag 7 februari wisselden vier verschillende scholen in een openhartige sfeer hun ervaringen en materiaal uit om van hun taalbeleid een succes te maken.

Aan de hand van een kijkwijzer beslisten ze welke acties dit en volgend schooljaar prioriteit krijgen.

23 november 2016

Netwerk taalbeleid

Hoe kun je taalgericht vakonderwijs implementeren in je vak? En hoe geef je dit een plaats in je taalbeleidsplan?

 

Pagina's