Secundair onderwijs

02 januari 2017

Mededeling Duits januari 2017:

  • Info rond nieuwe leerplannen Duits op Smartschool
  • Deutschlehrer treffen sich
  • Studiedag Duits in Diepenbeek
02 januari 2017

Om de kosten voor deelnemers te drukken zal de nascholingssessie door Liesbeth Martens niet – zoals eerder aangekondigd -​ zowel in Mol als in Mechelen plaatsvinden, maar enkel in Mechelen.​

02 januari 2017

Mededeling biologie januari 2017:

  • Nieuwe leerplannen
  • Nascholingen
  • Didactisch materiaal en links
  • Activiteiten
19 april 2017

19 april 2017: Vlaanderenbrede sessie over CLIL-didactiek door Liesbeth Martens. Meer info: zie maandbericht CLIL.

06 februari 2017

6 februari 2017: Netwerk coördinerend directeurs (namiddag)
Een uitnodiging met agenda werd verstuurd voor de kerstvakantie. Als je wenst deel te nemen, kan je een e-mail sturen naar christel.mercken [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

31 januari 2017

31 januari 2017: Netwerkdag directies eerste graad  -  9:30 - 12:00

  • Voorstellen van LIEN-Vlaanderen door Ellen Huybrechts, directie H. Hartinstituut Bree, en Tom Cox, directie Middenschool Kindsheid Jesu Hasselt
  • Verbindend samenwerken door Heidi Gerits, pedagogisch begeleider
  • Een uitnodiging om in te schrijven volgt
17 maart 2017

De impulsdag doelgericht werken aan STEM - eerste graad SO gaat niet door op 26 januari 2017, maar op 17 maart 2017 in de namiddag. Inschrijven kan binnenkort.

18 januari 2017

18 januari 2017: 2de dag aanvangsbegeleiding nieuwe leraren (namiddag)

Pagina's