Secundair onderwijs

10 mei 2017

In de focus staan de leerplandoelstellingen trainingsleer, inspanningsfysiologie en anatomie. Een aanzet tot de ontwikkeling van materiaal wordt gegeven. Ook leraren sport zijn welkom.

06 april 2017

Op 15 februari 2017 werd een voorscholing georganiseerd voor de leraren sport, biologie en fysica i.v.m. onderzoekscompetenties.

06 april 2017

Zoals de zuigelingenvoeding moet ook de voeding van peuters (1,5-3 jaar), kleuters (3-6 jaar) en kinderen van de lagere school (6-11 jaar) de nodige aandacht krijgen. Een onaangepaste voeding kan aanleiding geven tot nutritionele tekorten en een verstoorde groei en ontwikkeling. Lees meer ...

06 april 2017
  • Nascholing – 30 mei 2017 – Netwerking leraren 2de graad STW sociale wetenschappen
  • Nascholing – 7 juni 2017 – Netwerking leraren 3de graad STW sociale wetenschappen

Meer info volgt ...

24 april 2017

Op maandag 24 april 2017 (13.30 u. – 16.30 u.) vindt op DSKO, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen,  een vakoverschrijdende vorming met als insteek ‘emotie’ plaats.

17 mei 2017

Op woensdag 17 mei (9.00 u. – 16.00 u.) vindt in Antwerpen een Studiedag voor leerkrachten P.O. en expressie plaats. Het is een samenwerking tussen de Pedagogische Begeleidingsdienst, het Middelheimmuseum en de Karel de Grote Hogeschool. 

Inhoud van de studiedag: 

20 april 2017

Vluchtelingen, ze zijn niet weg te denken uit het nieuws, de politiek en onze gedachten. Ook kunstenaars zijn gegrepen door de problematiek en gebruiken beelden, geluiden en teksten van mensen op de vlucht. Vraag is hoe leraren met die actuele problematiek in de klas aan de slag kunnen gaan.

05 april 2017

We brengen jullie graag de vraag van Silke Caproni, laatstejaarsstudente Plastische Opvoeding & Project Kunstvakken, onder de aandacht. Zij bestudeert voor haar bachelorproef het mediagebruik bij de lessen P.O. Tegelijk zal zij ook een verzameling aan interessante APP's aanleggen die voor leerkrachten een hulp kunnen zijn bij het integreren van ICT in de lessen P.O.

05 april 2017

Hieronder lees je enkele interessante websites voor leerkrachten Frans. Ook enkele leuke uitstappen, boeken en andere informatie.

Pagina's