Secundair onderwijs

01 september 2017

Philippe LULTZ,  leraar talen aan het Collège Saint Joseph Rue Soeur Lutgardis 1 uit 4032 Chênée-Liège is op zoek naar een Vlaamse school voor een taaluitwisseling voor zijn leerlingen van de derde graad.

E-mail: philippe.lultz [at] collegesaintjoseph.be; tel: 0498 52 67 85.

18 oktober 2017

Framing. Hoe kunnen we het kritisch denken van leerlingen bevorderen?

01 september 2017

Bij het begin van het nieuwe schooljaar investeert menige leraar (m/v) alvast in de leeslijst voor literatuur. Je kunt daarbij de leerlingen een auteurslijst aanbieden of een titellijst, een combinatie van beide of hen hun eigen keuze laten bepalen.

01 september 2017

Hoe ga ik aan de slag met de grote diversiteit in mijn klas vanuit het BKD-model? Interactieve lezing vanuit het boek “Ieders LEER-kracht” door Katrien Struyven

01 september 2017

Na overleg met alle betrokken partijen is er beslist om het huidige materiaal dat op de sharepoint staat niet over te nemen op de website. Veel documenten zijn ondertussen al herwerkt en de documenten die nu nog op de sharepoint staan, kunnen integraal op het platform van de school, zoals Smartschool of school online geplaatst worden.

01 september 2017

Goed om weten…

01 september 2017

Op woensdag 25 oktober wordt een volgende editie van Technokriebels georganiseerd. Ook dit jaar speelt het Don Bosco Technisch Instituut van Helchteren weer voor gastheer. Technokriebels is een dag vol techniek met tal van workshops aangeboden door en voor leerkrachten techniek 1ste graad SO.

01 september 2017

Zoals het voorbije jaar wordt ook dit jaar een regionaal netwerk georganiseerd. Er worden per regio 2 vergaderingen gepland: één in de tweede helft van het eerste semester en één in de loop van het tweede semester. Het netwerk focust op delend leren van elkaar en wil volgende doelstellingen bereiken:

20 september 2017

Ecosysteemdiensten zijn de diensten die de natuur ons gratis levert. In een rapport van WWF (Reviving the ocean economy: the case for action - 2015) is in kaart gebracht wat de oceanen ons opleveren aan visserij, kustbescherming, toerisme en scheepvaart.  

31 augustus 2017
  • Thema: ICT als media inzetten in de lessen muzikale opvoeding.
  • In onze leerplannen lezen we dikwijls een verwijzing naar ICT-doelen. Tijdens deze studiedag leren we omgaan met moderne media om muziek op te nemen en te bewerken en in te zetten bij evaluaties.
  • Datum en locatie zijn nog te bepalen

Pagina's