Secundair onderwijs

23 februari 2017

Samenwerken in een dynamische vakgroep moet voor allen een prioriteit zijn. Een vakgroep is het belangrijkste forum om vanuit een collegiale spirit werk te maken van leerplanstudie.
De vakgroep of individuele leraar kan me steeds uitnodigen voor ondersteuning.          
Vakvergaderingen kunnen aangevraagd worden op niveau van regio, scholengemeenschap, school of individueel.

23 februari 2017
Gille Decock is een vindingrijke recyclagekunstenaar. Hij bouwt trommels en slagwerk uitsluitend met materialen die hij recupereert. Zo produceert hij niet alleen, maar maakt hij ook een statement omtrent bewust leven, consumptie en cultureel bewustzijn.
Kom luisteren naar zijn boeiende verhalen over het her- en opwaarderen van materialen!
23 februari 2017

De website www.lyricstraining.com is een site die muziekclips van Youtube gebruikt om de luister- en spellingsvaardigheid van de leerlingen te testen.  Het aanbod is ruim van hedendaagse popmuziek tot een aantal Golden Oldies. Terwijl de muziek speelt, verschijnt de liedjestekst in de vorm van een gatentekst.

13 mei 2017

Op zaterdag 13 mei organiseert BELTA (Belgian English Language Teachers Association) een jaarlijkse bijeenkomst. Professor David Crystal zal dit jaar de plenaire spreker zijn. Een unieke kans om een echte autoriteit aan het woord te horen. Er zal ook gelegenheid zijn om met hem te spreken.

23 februari 2017

De stuurgroep Engels vergadert op 7 maart  om 19u in de Tulpinstraat in Kiewit. Iedereen welkom! 

Veerle de Graaf

23 februari 2017

Vluchtelingen, ze zijn niet weg te denken uit het nieuws, de politiek en onze gedachten. Ook kunstenaars zijn gegrepen door de problematiek en gebruiken beelden, geluiden en teksten van mensen op de vlucht. Vraag is hoe leraren met die actuele problematiek in de klas aan de slag kunnen gaan.

21 februari 2017

Studienamiddag: workshop & brainstorm voor wiskundeleerkrachten vanaf de 2e graad secundair onderwijs
Woensdag 22 maart 2017

Zaal Curie  (gelijkvloers, lokaal 00.118) - Chem & Tech,
Celestijnenlaan 200 F,  3001 Heverlee

21 februari 2017

Mededeling Moderne vreemde talen focus Frans maart 2017:

1 Oproep lerend netwerk Frans
2 Professionalisering schooljaar 2016 - 2017 Tulpinstraat Hasselt
3 Professionalisering schooljaar 2016 - 2017 buiten onze regio
4 In de kijker
5 Pour vous

11 mei 2017

We focussen op het thema: motivatie. We combineren daarbij zowel de leerlingenfactor ‘motivatie’ als de klasfactor ‘motivatie bij de leraar’.  Uitgangspunt van de inspiratiedag is dat motivatie wederkerig is. Wat de motivatie van de leerlingen ten goede komt, komt de motivatie van leraren ten goede, wat op haar beurt weer positief inwerkt op de motivatie van de leerlingen.

Pagina's