Secundair onderwijs

04 mei 2018

Het is nu definitief: vanaf 1 september 2018 start opnieuw een driejarige GOK-cyclus 2018-2021. Wil je met je team aan de slag met het thema taalbeleid, dan kun je via de website van steunpunt GOK een brede screening vinden.

04 mei 2018

Onze Vlaamse leerlingen doen het niet zo goed op internationale toetsen voor begrijpend lezen. Wil jij weten hoe je van jouw leerlingen sterke en gemotiveerde lezers kan maken? Ben jij een inspirator voor collega’s? Dan is deze nascholing iets voor jou.

04 mei 2018
  • Doorloop telkens de OVUR-stappen met de leerlingen. Oriënteren op de taak kan door met hen te brainstormen over ideeën. Tijdens de voorbereidingsfase kun je gezamenlijk een aantal zinnen proberen te formuleren om hen op weg te helpen.
04 mei 2018

Minister Crevits in het Vlaams Parlement op 19 april 2018

05 juni 2018

Nu Pasen voorbij is beginnen we stilaan vooruit te kijken naar het schooljaar 2018-2019, waarin we zullen werken met het verhaal van Lc. 24, 13-35 (de leerlingen van Emmaüs).

04 mei 2018

Volgende info van de VEFO (Vlaams Netwerk voor Eigentijds Filosofieonderwijs) delen we graag:

25 mei 2018

In het project Meerstemmig erfgoed hebben de onderwijs- en de erfgoedsector hun handen in elkaar geslagen. Verschillende partners droegen hun steentje bij. Het resultaat is een studiedag op vrijdag 25 mei, van 9.00 tot 15.30 uur. Locatie: PXL-CONGRESS, Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt.

29 mei 2018

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience gaat binnenkort van start met een nieuwe workshop Mediawijsheid Clandestiene pers tijdens Wereldoorlog II voor leerlingen van het secundair onderwijs. De workshop zal zich richten op de 3e graad aso, kso, tso en bso en zal zo ook worden aangepast aan de verschillende stromingen.

21 augustus 2018

Historisch denken neemt een centrale positie in het Vlaamse geschiedenisonderwijs in. Tijdens deze zomerschool onderzoeken we op welke manieren we het historisch denken van jongeren concreet kunnen aanscherpen in de lessen geschiedenis.

Pagina's