Secundair onderwijs

19 november 2019

Vaardigheden toetsen en bij voorkeur geïntegreerd. Help! Dat lukt me niet voor elke examenperiode! Moet elke vaardigheid, elke periode, minstens één keer getoetst worden? Wanneer corrigeer ik de portfolio’s? Hoe blijf ik meester van mijn verbeterstapel?  

15 november 2019

Tamara Lenzen en Eva Gijsen werken in het flexibel traject in de eerste graad b-stroom. Ze vertellen over hun P-traject voor leerlingen in de b-stroom. Ze duiden het waarom, hoe en wat van hun flexibele leertrajecten.   

04 oktober 2019

Het nieuwe leerplan Nederlands gaat in voege vanaf 1 september 2019. Had je nog niet de kans om je in dit leerplan te verdiepen? Of zit je nog met een aantal prangende vragen? 

Kom dan naar deze theoretische infosessie (herhaling van 14 juni l.l.) 

14 oktober 2019

en je benieuwd hoe in andere scholen met kwaliteitsontwikkeling wordt omgegaan? Een kwaliteitscoördinator of kwaliteitsgroep op school (IKZ-groep, Q-team …) zet in op kwaliteitsontwikkelend denken, van het inzetten van tools om reflectie over de eigen kwaliteit te stimuleren tot het verantwoord en praktisch haalbaar gebruik van beschikbare data op school.

31 augustus 2019

Wil je het nieuwe leerplan natuurwetenschappen (A-stroom) en Natuur en ruimte (B-stroom) leren kennen?

Dat kan op volgende data:

29 augustus 2019

Nascholingen MVT – save the dates! 

Beste collega’s 

Pagina's