Secundair onderwijs

09 februari 2020

Lerend netwerk leerkrachten Natuurwetenschappen - natuur & ruimte 1e graad

09 februari 2020

STOS is een project waarbij scholen onder begeleiding van deskundigen leren kijken naar manieren om kostenbesparend te werken. Het gaat over schoolfacturen, maar ook over veel meer dan dat.

09 februari 2020

Internationale dag van de wiskunde – 14 maart 2020

De algemene vergadering van de UNESCO heeft 14 maart officieel uitgeroepen als dé internationale dag van de wiskunde. Wereldwijd zullen op deze symbolische dag heel wat evenementen worden georganiseerd om het maatschappelijk belang van de wiskunde te benadrukken.

09 februari 2020

Nascholing – BASISOPTIE SPORT A- en B-stroom: leerplanvoorstelling en netwerk

09 februari 2020

Nascholingen regio Limburg 2019-2020

  • (herhaling) Dag van de talen, donderdag 5 maart 2020, van 9 tot 16 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt
09 februari 2020

Nascholing - Actief Historisch Denken: activerende didactiek voor het geschiedenis onderwijs (door Dr. Harry Havekes) – vrijdag 14 februari 2020

Actief Historisch Denken: activerende didactiek voor het geschiedenis onderwijs (door Dr. Harry Havekes) – vrijdag 14 februari 2020, 9.30 – 12.30 uur, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt.

09 februari 2020

Vertrekkend vanuit het brede kader van beleidsvoerend vermogen leggen we klemtoon op de kracht van gedeeld en dialoog leiderschap. We zoeken samen hoe je het aangereikte kader kan hanteren om jezelf als leidinggevende te versterken en op termijn te implementeren als een schoolcultuur. 

09 februari 2020

Woensdag 25 maart 2020 (herhaling) van 09.00 tot 11.30 uur
Doelgroep: iedereen die te maken krijgt met een IAC in het gewoon onderwijs: directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, ondersteuner, pedagogisch begeleider.

09 februari 2020

De vijfde editie van de Vlaamse CLIL-studiedag op 10 maart 2020 zoomt in op de realiteit van Content and Language Integrated Learning anno 2020.

09 februari 2020
Worstel je nog met de Gemeenschappelijke leerplannen? Wil je meer informatie over het gebruik van verbreding en verdieping in het kader van onderwijsloopbaanbegeleiding? Wil je het ‘Leren leren’ van je leerlingen ondersteunen of inzetten op de vorming van je leerlingen in de B-stroom?
 

Pagina's