Secundair onderwijs

26 februari 2019

VLA-LIMBURG nodigt prof. Anton Van Rompaey uit voor een lezing over de groei van megaste-den in ontwikkelingslanden.

01 februari 2019

Grenzen zijn vaak een ruimtelijk, dus een geografisch gegeven.  Zij spelen een grote rol in de invulling van de fysische en menselijke ruimte en bakenen entiteiten af.  Enerzijds bepalen zij het verloop van belangrijke processen zoals onder andere ontwikkeling, mobiliteit, forensisme en migratie. 

01 februari 2019

Out of your comfort zone … that is where the magic happensDeze leuze gel

01 februari 2019

In het boek “coöperatieve leerstrategieën” van Dr. S. Kagan las ik de volgende klasomschrijving: “De leraar stelt een vraag. De leerlingen die het antwoord menen te weten, steken hun vinger op. Ze geven het antwoord en de leraar corrigeert hen waar nodig. Wie zijn in dit veelvoorkomend scenario degenen die niet hun vinger opsteken en dus niet gecorrigeerd kunnen worden?

01 februari 2019

Verbeter schooloverschrijdend je leerplanrealisatie hout 2e graad bso 12/02/2019

18 februari 2019

Op maandagvoormiddag 18 februari wordt er een bijkomende sessie ingericht van de leerplanvoorstelling wiskunde eerste graad A-stroom.

Pagina's