Secundair onderwijs

29 november 2019

In LLinkid is het vanaf nu mogelijk om eigen doelenkaders te hanteren.

29 november 2019

Vrij CLB Limburg heeft als doel: de leerling een stap verder helpen. Het CLB wil de kwaliteit van zijn werking verbeteren. Daarom nodigt het jou als onderwijspartner uit om over zijn werking in gesprek te gaan tijdens een focusgroep op woensdag 11 december 2019 van 9 tot 12 uur.

29 november 2019

Sinds 2012 kunnen basisscholen zich bij de uitwerking van hun zorgbeleid laten inspireren door een vademecum zorg. Na zeven jaar was er nood aan een actualisering. Vandaag is het onontbeerlijk de focus te verbreden naar een gelijke onderwijskansenbeleid (GOK) gericht op kinderen en jongeren uit kansengroepen.

29 november 2019

Op welke manier kan ik mijn lessen organiseren zodat de leerwinst het grootst is voor al mijn leerlingen? Welke opdrachten zijn geschikt om mijn doelen te bereiken? Hoe zie ik of mijn leerlingen vooruitgaan? Hoe krijg ik een betere kijk op hoe ver zij staan?  

20 mei 2020

Wat is breed evalueren? Waarom zou je breed evalueren? Hoe kan dit een meerwaarde zijn voor het leerproces van je leerlingen? 

27 november 2019

Leren leren – effectieve leerstrategieën 

27 november 2019

Lezing 

27 november 2019

SAVE THE DATEOp vrijdag 14 februari 2020, 9.30 – 12.30 uur komt Harry Havekes, de Nederlandse vakdidacticus en auteur van de boeken Actief Historis

Pagina's