Secundair onderwijs

24 oktober 2018

De berichten over geweld en ongevallen op en rond de school die ons via allerlei kanalen geregeld bereiken, tonen aan dat het schoolleven plotseling verstoord kan worden door een schokkende gebeurtenis: een steekpartij tussen twee leerlingen, diefstal met geweld, een busongeval met dodelijke afloop, verkrachting, zelfmoord… Zelfs wanneer een dergelijke gebeurtenis buiten de schoolmuren plaats v

29 juni 2018

De Vlaamse regering keurde op 27 april 2018 het decreet over de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding goed.

29 juni 2018

Volgend schooljaar willen we als pedagogische begeleidingsdienst graag de ondersteuning van dbso verder zetten. Informatie over de bestaande netwerken en nieuwe initiatieven kan je ver-wachten in een volgende nieuwsbrief. De data worden momenteel geprikt met de nieuwe bege-leider dbso.

28 juni 2018

Nascholing - Dag van de B-stroom - Vrijdag 12 oktober 2018 - Sint-Baafshuis Gent

Ben je leraar Nederlands in de B-stroom? Wil je je laten inspireren over hoe je in 1B en BVL je leerlingen kan stimuleren? Dan is deze vormingsdag zeker iets voor jou!

01 oktober 2018

Je hebt op school wellicht al een goed werkend dyslexiebeleid. En toch merk je dat voor bepaalde leerlingen de gewone dyslexiemaatregelen niet meer werken? 

Je weet als leerkracht welke maatregelen je standaard moet nemen voor een leerling met dyslexie. En toch stel je vast dat voor de ene leerling al die maatregelen niet zo nodig zijn als voor de andere leerling?

28 juni 2018

Netwerk breed evalueren geschiedenis – sessie 1: donderdag 13 september 2018, 09.30 tot 12.30 uur

28 juni 2018

Via de volgende link vinden jullie meer informatie betreffende het nascholingsaanbod voor Moderne Vreemde Talen (Duits, Engels en Frans) voor komend schooljaar.

28 juni 2018

Vooraleer je helemaal overschakelt naar “vakantiemodus” wil ik nog graag een aantal nieuwe nascholingen voor volgend schooljaar aanbevelen. Het aanbod voor moderne vreemde talen vind je via volgende link https://begeleiding-limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/taal-cultuur .

Pagina's