Secundair onderwijs

30 januari 2019

Vanaf 1 september 2019 gaan de nieuwe leerplannen voor de 1ste graad B-stroom in voege. Het vak “Natuurwetenschappen” zal voortaan “Natuur en ruimte” heten. Het gaat hier niet enkel om een naamswijziging, ook inhoudelijk zijn er wezenlijke veranderingen: zo werden de eindtermen “ruimtelijk bewustzijn” hierin ondergebracht.

10 december 2018

Comment optimiser la compréhension orale à l’aide de documents audiovisuels? De la théorie à la pratique.

10 december 2018

Tips om de schrijfvaardigheid te verbeteren

Schrijfopdrachten verlopen meestal als volgt:  leerlingen schrijven allemaal een tekst, de leerkracht verbetert alle teksten, de  leerlingen schrijven enkele lessen later een nieuwe tekst, de leerkracht verbetert weer alle teksten.

10 december 2018

In LITC komt elke studierichting aan zijn trekken voor een inspirerende, interactieve kennismaking met de boeiende wereld van de logistiek. Onder “Aanvullende Activiteiten” zie je dat LITC haar aanbod aan bedrijfsbezoeken bij Nike ook aangepast hebben: 

10 december 2018

Ben jij op zoek naar methodes om ervoor te zorgen dat je leerlingen de aangebrachte leerstof grondiger kennen en langer onthouden? Wil je graag tips om je lespraktijk aan te passen in deze richting? Deze vorming geeft je enkele praktische handvatten.

10 december 2018

Tijdens de nascholing wordt stilgestaan bij de opbouw van lessen aardrijkskunde, zowel in de klas als op het terrein. Vooral de theoretische principes worden tijdens de nascholing behan-deld, waarbij ook een aantal voorbeelden kort worden aangehaald. In het bijhorende boek (zie bovenaan) worden deze meer in detail uitgewerkt.

10 december 2018

Graag willen we je uitnodigen voor de tweede dag voor beginnende leraren, die plaats vindt op woensdag 23 januari 2019 van 09.00 u. tot 15.30 uur.

10 december 2018

Collega Karel Appeltans van Uhasselt ontwikkelde een Geogebraboek met een schat aan bruik-bare en gratis toegankelijke geogebrabestanden over een brede waaier aan wiskundeonderwerpen voor de tweede en de derde graad. Naast grafische geogebra-bestanden bevat het boek ook talrijke oefeningen samen met de bijhorende oplossingsmethodes en correcte antwoorden.

Pagina's