Secundair onderwijs

16 januari 2020

In de maand maart organiseren we in elke regio een inforonde voor het secundair onderwijs. De actuele thema’s zijn intussen bekend. Er is geen inforonde voor het basisonderwijs.

Meer info en inschrijven:

16 januari 2020

De inspectie-begeleiding RKG-SO nodigt u uit voor een kennismaking met de ‘Gids’ van het geactualiseerde leerplan als achterliggende mindset voor levensbeschouwelijke vorming door de auteur Ronald Sledsens, met een slotwoord van onze bisschop, Mgr. Patrick Hoogmartens.

Dinsdag 10 maart 2020 van 9.00 - 12.00 uur Pastoraal Centrum - Tulpinstraat 75 - 3500 Hasselt

16 januari 2020

Kleuren gebruiken om leerlingen bewust(er) te maken van hun leerproces

03 januari 2020
  • Op welke manier kan ik mijn lessen organiseren zodat de leerwinst het grootst is voor al mijn leerlingen?
  • Welke opdrachten zijn geschikt om mijn doelen te bereiken?

Pagina's