Secundair onderwijs

17 oktober 2019

De leerplannen voor de basisopties van de eerste graad A- en B-stroom zijn onlangs goedgekeurd door de onderwijsinspectie.

17 oktober 2019

In november 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in elke regio een inforonde voor het basis- en het secundair onderwijs. Thema’s zijn het regeerakkoord van de Vlaamse regering en het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijsBouwen aan een school voor iedereen

19 maart 2020

Een kort groepswerk evalueren in de klas, daar komt al een en ander bij kijken. Nog complexer wordt het als je langlopende groepswerken moet beoordelen, waarbij leerlingen ook buiten de schooluren moeten samenwerken. 

05 februari 2020

We werken volop aan de Lerarentop voor leraren van het eerste jaar secundair onderwijs. Ook directeurs en leden van het middenkader die al werkten met het Gemeenschappelijk funderend leerplan en het Gemeenschappelijk leerplan ICT zijn welkom. Noteer alvast woensdag 5 februari 2020 in je agenda!

10 oktober 2019

Vorige week brachten we een wijziging aan in ICT-DIA. Vanaf nu maakt ICT-DIA gebruik van de werkelijke scholenstructuur (zoals bij LLinkid) en niet meer van het instellingsnummer. Om leraren toegang te geven tot ICT-DIA moeten ze deel uitmaken van het team van de school.

21 november 2019

ICT-dag, donderdag 21 november 2019, van 9 tot 16.00 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt 

Pagina's