Begeleiding

Wie zijn we en waar staan we voor ?
Waarvoor kan je bij de pedagogische begeleidingsdienst terecht ?
Wil je meer weten over … ?

Wie zijn we en waar staan we voor ?

Als pedagogische begeleidingsdienst Regio Limburg maken wij  deel uit van de grote organisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Vanuit onze opdracht begeleiden we scholengemeenschappen, scholen, teams en individuele leraren in hun pedagogische taken. We vertrekken vanuit de concrete vragen van scholen en bieden ondersteuning op maat met respect voor het eigen pedagogisch project van de school. 

Waarvoor kan je bij de pedagogische begeleidingsdienst terecht ?

Op lerarenniveau ondersteunen we individuele leraren met vragen over hun klaspraktijk, met bijzondere aandacht voor beginnende leraren. We begeleiden teams en vakgroepen in hun zoektocht naar kwaliteitsverbetering. We bieden individuele en teamgerichte nascholingsactiviteiten aan en we organiseren vorming op maat voor leraren(teams) in de eigen school. Onze expertise ligt hierbij op het pedagogische vlak:  het werken met leer- en ontwikkelingsplannen, het uitwerken van leerlijnen, ontwikkelingsdoelen en eindtermen, het helpen zoeken naar passende werkvormen, het uitwerken van een doordachte evaluatie. 

Daarnaast hebben we bijzondere aandacht voor kwetsbare kinderen. Hiervoor kan je  naast onze school- , vak- en domeinbegeleiders beroep doen op onze projectbegeleiders die rond competentieontwikkeling, taal en techniek werken. 

We ondersteunen leraren die in leergroepen over de scholen heen samen en van elkaar willen leren. We organiseren overleg tussen de verschillende onderwijsvormen en –niveaus om de overgangsmomenten voor leerlingen zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Op schoolniveau ondersteunen we schoolteams in het binnenbrengen van pedagogische innovaties. We zorgen voor een ondersteuningsaanbod voor specifieke doelgroepen zoals zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders, beleidsteams en directeurs… We begeleiden scholen in de opvolging van doorlichtingen. 

Kortom, wij zijn er voor jullie ….

Wil je meer weten over …. ?

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten, abonneer je dan op onze nieuwsbrief.