Nieuwsbrieven Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg

Ons ondersteuningsnetwerk Limburg Vrij kende op 1 september 2017 een aarzelende, chaotische start. De overheid had immers VEEL te laat de nodige regelgevende kaders én personeelsmiddelen voorzien om een ordentelijke start te maken…
Eén jaar verder… de personeelsomkadering is tijdig gekend, de zorgloketten draaien op volle toeren, procedures zijn vastgelegd en worden uitgevoerd, de ondersteuners konden zich reeds op 3 september aanbieden in de scholen voor gewoon onderwijs, hun leerlingen én leerkrachten !! Met warme “WIJ-dank” aan ALLEN,         
Lode De Geyter Voorzitter Beheerscomité ONW Limburg Vrij

Geïnteresseerden kunnen zich steeds inschrijven op deze nieuwsbrief! coordinatie.onwlimburg [at] gmail.com (subject: Inschrijven%20nieuwsbrief%20ONW) (Schrijf je in)

Archief

31 augustus 2019

Voor de ondersteuning van leerlingen met een matig, ernstig mentale beperking (type 2) , leerlingen met een motorische beperking (type 4) , leerlingen met een visuele handicap (type 6) , leerlingen met een auditieve beperking alsook leerlingen met spraak-,taal-, ontwikkelingsstoornissen (type 7) die de lessen volgen in een gewone school, wordt vanaf 1 september een nieuwe berekeningswijze gehan

Pagina's