18 mei 2018

Ook vanaf volgend schooljaar organiseren de regio’s weer verschillende verdiepingssessies! Kagan in personenzorg, de vele voordelen van deze strategieën helpen om heel wat (horizontale) leerplandoelstellingen binnen verzorging en IO te realiseren, te werken met binnenklasdifferentiatie en glansrijk te gaan voor kansenbreed onderwijs.

Save the dates:

18 mei 2018

Werk je graag met jongeren? Wil je in de toekomst meewerken aan de ontplooiing van hun persoonlijke en spirituele identiteit? Wil je graag begeleider worden van klasgebonden bezinningsdagen?

19 september 2018

Wil je kennismaken met Community Service Learning? We bieden niet alleen de theoretische inhouden rond dienen, reflecteren en leren, maar ook werken we vanuit enkele sterke praktijken in het onderwijs, werkveld en de solidariteitsinstellingen. In enkele werkwinkels zetten we eveneens in op het leren reflecteren en het opstarten van een nieuw project CSL binnen de school.

05 juni 2018

Nu Pasen voorbij is beginnen we stilaan vooruit te kijken naar het schooljaar 2018-2019, waarin we zullen werken met het verhaal van Lc. 24, 13-35 (de leerlingen van Emmaüs).

25 mei 2018

In het project Meerstemmig erfgoed hebben de onderwijs- en de erfgoedsector hun handen in elkaar geslagen. Verschillende partners droegen hun steentje bij. Het resultaat is een studiedag op vrijdag 25 mei, van 9.00 tot 15.30 uur. Locatie: PXL-CONGRESS, Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt.

29 mei 2018

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience gaat binnenkort van start met een nieuwe workshop Mediawijsheid Clandestiene pers tijdens Wereldoorlog II voor leerlingen van het secundair onderwijs. De workshop zal zich richten op de 3e graad aso, kso, tso en bso en zal zo ook worden aangepast aan de verschillende stromingen.

21 augustus 2018

Historisch denken neemt een centrale positie in het Vlaamse geschiedenisonderwijs in. Tijdens deze zomerschool onderzoeken we op welke manieren we het historisch denken van jongeren concreet kunnen aanscherpen in de lessen geschiedenis.

29 mei 2018

UCLL organiseert op 29 mei een studiedag rond thema's als klasmanagement, nieuwe autoriteit, zorgbreed handelen, taalbeleid, preventief handelen en zoveel meer. Magda Deckers, actief als procesbegeleider van het flankerend onderwijsbeleid van de stad Genk, houdt in de voormiddag een keynote over taal en kansenbeleid.

03 mei 2018

Wat is move across borders?

Move Across Borders is een initiatief van de Groep Lerarenopleiding waarbij toekomstige leraren:

Pagina's