18 februari 2019

Onderzoekers van de Universiteit van Berkeley kijken wereldwijd naar de kennis van jongeren (15-18j.) over de oceaan.  Het VLIZ roept Vlaamse jongeren op om mee te doen aan deze survey. Deelnemers maken bovendien kans op een zeetocht met het onderzoeksschip Simon Stevin.

14 maart 2019

Gele hesjes, spijbelen voor een beter klimaat, de warmathon  ... Waarvoor kom jij de straat op? Juist ja, voor de Dag van de talen. Niet toevallig op 14 maart, een donderdag. Spijbelen is dan vast wel toegestaan, want jij komt op voor het goede doel: een sterk talenonderwijs

Ons charter voor goed talenonderwijs: "Wij, talenleraren, zullen tot het uiterste gaan voor

01 februari 2019

Nascholingen regio Limburg 2018-2019

01 februari 2019

Nascholingen regio Limburg 2019 

Nieuw leerplan geschiedenis eerste graad – woensdag 27 februari 2019, 13.30-16.00 uur –  

26 februari 2019

VLA-LIMBURG nodigt prof. Anton Van Rompaey uit voor een lezing over de groei van megaste-den in ontwikkelingslanden.

01 februari 2019

Grenzen zijn vaak een ruimtelijk, dus een geografisch gegeven.  Zij spelen een grote rol in de invulling van de fysische en menselijke ruimte en bakenen entiteiten af.  Enerzijds bepalen zij het verloop van belangrijke processen zoals onder andere ontwikkeling, mobiliteit, forensisme en migratie. 

Pagina's