19 maart 2020

Een kort groepswerk evalueren in de klas, daar komt al een en ander bij kijken. Nog complexer wordt het als je langlopende groepswerken moet beoordelen, waarbij leerlingen ook buiten de schooluren moeten samenwerken. 

06 oktober 2019

De Kagan coöperatieve structuren kunnen ingezet worden op alle niveaus en in alle vakken. Deze workshop richt zich naar leerkrachten wiskunde. 

10 januari 2020

'Levend Latijn' is in. In heel verschillende landen gaan enthousiaste leraren aan de slag met didactieken die aanleunen bij het modernevreemdetalenonderwijs. Betekent dit alles een revolutie voor het onderwijs van oude talen? Draagt actieve kennis bij tot een beter tekstbegrip? En kunnen we hier iets mee in de context van het Vlaamse onderwijs?

20 november 2019
  • In het geschiedenisonderwijs dienen bronnen niet enkel om tot ‘kennis van het verleden’ te komen, maar ook om te verduidelijken hoe ‘geschiedenis’ tot stand komt. Het is belangrijk leerlingen ervan bewust te maken dat je geschiedenis niet rechtstreeks uit bronnen kan aflezen, maar dat je die bronnen altijd moet interpreteren. Hoe kunnen we leerlingen hier vertrouwd mee maken?
04 oktober 2019

Mathelo online nascholingsaanbod wiskunde 

08 oktober 2019

Het lerend netwerk techniek komt samen op dinsdagnamiddag 8 oktober 2019. 

Pagina's