24 oktober 2018

De berichten over geweld en ongevallen op en rond de school die ons via allerlei kanalen geregeld bereiken, tonen aan dat het schoolleven plotseling verstoord kan worden door een schokkende gebeurtenis: een steekpartij tussen twee leerlingen, diefstal met geweld, een busongeval met dodelijke afloop, verkrachting, zelfmoord… Zelfs wanneer een dergelijke gebeurtenis buiten de schoolmuren plaats v

29 juni 2018

De Vlaamse regering keurde op 27 april 2018 het decreet over de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding goed.

28 juni 2018

Nascholing - Dag van de B-stroom - Vrijdag 12 oktober 2018 - Sint-Baafshuis Gent

Ben je leraar Nederlands in de B-stroom? Wil je je laten inspireren over hoe je in 1B en BVL je leerlingen kan stimuleren? Dan is deze vormingsdag zeker iets voor jou!

01 oktober 2018

Je hebt op school wellicht al een goed werkend dyslexiebeleid. En toch merk je dat voor bepaalde leerlingen de gewone dyslexiemaatregelen niet meer werken? 

Je weet als leerkracht welke maatregelen je standaard moet nemen voor een leerling met dyslexie. En toch stel je vast dat voor de ene leerling al die maatregelen niet zo nodig zijn als voor de andere leerling?

28 juni 2018

Netwerk breed evalueren geschiedenis – sessie 1: donderdag 13 september 2018, 09.30 tot 12.30 uur

29 november 2018

Wanneer we spreken over groene energie zijn windmolens niet langer onbespreekbaar. Al te vaak blijft de theorie over het belang van vormen en aantal wieken onbesproken. Tijdens deze vorming gaan we proefondervindelijk op onderzoek uit. We doen dit met behulp van haalbare experimenten op maat van de doelgroep eerste graad so.

09 oktober 2018

Een goed uitgerust technieklokaal is vandaag de dag meer dan enkele werkbanken en wat hand-gereedschappen verzameld in een lokaal. Innoverend aan de slag gaan rond het vak techniek vraagt meer dan enkel de uit het leerplan techniek opgesomde minimale vereisten.

Pagina's