26 april 2019

ESERO Belgium: het leerproces in het secundair onderwijs concreet maken, dankzij de ruimte.

Bent u op zoek naar lesmateriaal om de leerlingen een actieve rol in de klas te geven en om op een doeltreffende, concrete en motiverende manier de inhoud van uw lesprogramma over te brengen?

20 mei 2019

Om snel en efficiënt formatief te evalueren en bij te sturen laten we de leraren kennismaken met een aantal gratis webtools

30 maart 2019

Geregeld krijgen begeleiders de vraag over het gebruik en het veranderen van handboeken. 

29 maart 2019

Professionaliseringsmoment fysica experimentele vaardigheden 

29 maart 2019

Vragen rond het klimaat en energie zijn niet langer uit de media en het maatschappelijke debat weg te slaan. En toch komt in die discussies de stem van de wetenschap, zeker in de vorm van uitleg voor het brede publiek, nog relatief weinig aan bod.  
 

Pagina's