Professionaliseringsactiviteiten basisonderwijs 2018-2019:

Collegiale consultatie Motorische en Zintuiglijke ontwikkeling Kernwerking bewegingsopvoeding Doe-Aan-Sport-beurs Zin in bewegen! Zill Beweging Aan de slag met data Referentiekader OK Schoolwerkplanning Kwaliteit Start-to-Zill Geïnspireerd en kwaliteitsvol onderwijs Kwality-time Stuur jij kleuters? Muzisch-creatief met media Bewegingsopvoeding Onthaal centraal Leerlijnen Wetenschap & techniek Interactieve werkvormen Pedagogisch & Didactisch Visie op Wetenschap & Techniek Leren vliegen met de vleugels van de toekomst Zill Zelfstandig aan de slag met contractwerk Onderzoekend leren Netwerk wetenschap & techniek Driedaagse basisonderwijs Kwality-time Crisisinterventies DPB-dag Decreet leerlingenbegeleiding DWD DSD Schoolleiding Uitwerken van een zorgbeleid Dag van de beginnende directeur Administratieve vorming Profs Zill-mentoropleiding Organisatie van de school ifv Zill < Sterke en gemotiveerde lezers Zin in Nederlands Netwerk leraren OKAN Taal Dag van de talen Van taalcoördinator tot praktijknderzoeker Netwerk vervolgcoaches OKAN Studiedag dyslexie ZiLL-Mentoropleiding Organisatie van de school Netwerk ZiLL-mentoren Organisatie van mijn klas Zill ZiLL introductie Zill-spiratiedagen Zill Zin in bewegen Leesgroep Generieke Doelen

Startvaardigheden beginnende zorgcoördinatoren Groeigericht evalueren en rapporteren Differentieer in stijl Uitwerken van een zorgbeleid Zill & Gok- en zorgbeleid Gedrag Zorg en gelijke kansen Decreet leerlingenbegeleiding Werking van het ondersteuningsnetwerk Zill Crisisinterventies Binnenklasdifferentiatie Evalueren

17 augustus 2018

Wetenschap & techniek is niet meer weg te denken uit het onderwijs van de 21ste eeuw.  De vormingen van Ontdek Techniektalent staan online!

Na de nascholing, ga je naar huis met een boeiende en vooral ZiLL-ige les wetenschap & techniek die je  onmiddellijk kan toepassen in de klas.  

24 oktober 2018

De berichten over geweld en ongevallen op en rond de school die ons via allerlei kanalen geregeld bereiken, tonen aan dat het schoolleven plotseling verstoord kan worden door een schokkende gebeurtenis: een steekpartij tussen twee leerlingen, diefstal met geweld, een busongeval met dodelijke afloop, verkrachting, zelfmoord… Zelfs wanneer een dergelijke gebeurtenis buiten de schoolmuren plaats v

29 juni 2018

De Vlaamse regering keurde op 27 april 2018 het decreet over de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding goed.

27 juni 2018

Dag van de beginnende schoolleider - 24 augustus 2018

Op vrijdag 24 augustus van 09.30 uur tot 12.00 uur start de opleiding voor beginnende directeurs. 
14 juni 2018

Het vormingsaanbod RK-Godsdienst Basisonderwijs 2018-2019 is gepubliceerd.

Schrijf je in!

14 juni 2018

Tijdens 4 sessies ga je met aan de slag rond stress management( burn-out preventie), zelfzorg, van frustratie naar motivatie en focus korte en lange termijn motivatie. Deze sessies zijn zeker iets voor jou als je gelooft dat positief en krachtig leiderschap begint bij jezelf.

Schrijf je snel in!

12 oktober 2018

Het lijkt wel of scholen ‘bezwijken’ onder de vele leerlingen die ongewenst gedrag vertonen en daardoor het lesgeven en les volgen belemmeren. Wat is er dan zo anders? De aanpak van weleer lijkt niet meer te werken… Wor-den er nieuwe, andere betekenissen gegeven aan gewenst en ongewenst ge-drag? Zijn we minder tolerant? Hebben we minder gezag? Aanvaarden onze jongeren minder gezag?...

08 juni 2018

Het nascholingsaanbod 2018-2019 basisonderwijs werd gepubliceerd. 

Ontdek het aanbod en schrijf je in!

01 juni 2018

Je hebt op school wellicht al een goed werkend dyslexiebeleid. En toch merk je dat voor bepaalde leerlingen de gewone dyslexiemaatregelen niet meer werken? 

Je weet als leerkracht welke maatregelen je standaard moet nemen voor een leerling met dyslexie. En toch stel je vast dat voor de ene leerling al die maatregelen niet zo nodig zijn als voor de andere leerling?

Pagina's