27 juni 2019

Deze nascholing helpt je om meer Zill-geletterd, Zill-vaardig en Zill-wijs te worden. Je kent de krachtlijnen en uitgangspunten van het leerplanconcept Zin in Leren! Zin in Leven en je kan je collega’s wegwijs maken in het leerplan.

24 juni 2019

Technokriebels, de tweejaarlijkse doebeurs waar inhouden binnen wetenschappen & techniek centraal staan, vindt plaats op woensdag 27 november 2019. Ook voor deze editie blijft het doel een aanbod aan workshops ter inspiratie voor de eigen klaspraktijk aan te bieden.Wat anders is tijdens deze editie is dat er ook een aanbod voor het basisonderwijs zal worden aangeboden.

27 mei 2019

We willen antwoord bieden op de vraag van leraren om de groei van het jonge kind op te volgen. 

27 mei 2019

We willen leraren en directeurs samenbrengen rond het thema van het jonge kind om via aangereikte inhouden te leren van elkaar.

14 mei 2019

We hopen dat editie 2019 een aangename dag was en dat je opnieuw veel ideeën hebt opgedaan.

Van enkele sessies op 9 mei zijn de bestanden beloofd. Deze kan je downloaden via de volgende link (ze zullen volgende week allemaal te downloaden zijn).

09 mei 2019

Voor leerkrachten bewegingsopvoeding van het basis-  en buitengewoon basisonderwijs van de drie onderwijsnetten.

25 maart 2019

Kristof Das geeft les in de BaNaBa Zorgverbreding en remediërend leren. Naast zijn lesopdracht is hij ook medewerker van de expertisecel Education for All. Zelf deed hij onderzoek naar agressie en conflicthantering in het buitengewoon onderwijs.

09 mei 2019

Deze gaat door donderdag 9 mei 2019, SportinGenk park, Emiel Van Dorenlaan 144, 3600 Genk

Wie:

Leerkrachten bewegingsopvoeding van het kleuter-, basis- en buitengewoon onderwijs van de drie onderwijsnetten.

Organisatie:

12 februari 2019

Op dinsdag 12 februari 2019 organiseren het Departement Onderwijs en Vorming, scholen uit het pilootproject ‘Scholen in beweging’ en experten die de scholen ondersteunen en begeleiden in het werken aan een bewegingsbeleid een studiedag.

Pagina's