Modernisering secundair onderwijs

Schrijf in voor de nascholingen: 

Deze nascholing wil leraren en lerarenteams van de eerste graad voorbereiden op de uitrol van de modernisering so en de invoering van het nieuwe leerplanconcept so.

Informatie op Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

Met het oog op de uitrol van de modernisering so op 1 september 2018 ligt de focus op dit moment op de eerste graad. Op de themapagina modernisering so bundelen we alle relevante informatie.

 

 

 

05 februari 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen kondigde voor einde februari en begin maart inforondes aan voor alle directies van gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en hun besturen. We vinden het niet opportuun om deze inforondes te laten doorgaan, omdat te weinig dossiers zich momenteel in een eindfase bevinden, waardoor er onvoldoende actuele info is.

05 februari 2018

De aangekondigde maatregel dat leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, vanaf het schooljaar 2017-2018 een getuigschrift krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel hebben bereikt ('een getuigschrift bereikte doelen'), wordt (onder voorbehoud van goedkeuring van Onderwijsdecreet XXVIII door het Vlaams Parlement) uitgesteld naar het schooljaa