Leermateriaal: Voeding - hotel

28 juni 2018

De baseline van het logo onderwijskwaliteit is: “Samen zorgen we ervoor”. Vakgroepwerking zal meer dan ooit de sleutel zijn tot onderwijskwaliteit. Ook in de ontwikkelingsschalen, gehanteerd door de inspectie, wordt steevast leraren in het meervoud gebruikt: het zijn de leraren die samen verantwoordelijkheid opnemen.