De weg naar het ondersteuningsnetwerk – voor ondersteuners

Het stappenplan aan de slag met een GV of een V kan voor ondersteuners duidelijkheid geven over bij wie je moet zijn om aan de slag te gaan met een gemotiveerd verslag of verslag. Er zijn enkele handvatten die het CLB hanteert bij de opmaak van gemotiveerde verslagen.

Info Ondersteuningsnetwerk Limburg

De weg naar het ondersteuningsnetwerk verloopt doorheen het zorgcontinuüm.

De weg binnen het ondersteuningsnetwerk gebeurt in verschillende fasen:

 1. De aanmeldingsfase: na de opmaak van een gemotiveerd verslag of een verslag M-decreet door het CLB doet de school een aanvraag tot ondersteuning bij het zorgloket. De school vult hiervoor het digitaal aanmeldingsformulier in.  Dit aanmeldingsformulier wordt ook gebruikt bij inschrijving in een nieuwe school en bij heropstart na tijdelijke stopzetting.
 2. De opstartfase: in een opstartgesprek formuleert de ondersteuner doelen SMARTIE. De ondersteuning is TIJDIG EN TIJDELIJK
 3. In de loop van de ondersteuningsfase houdt de ondersteuner een eigen ondersteuningsfiche bij. Er wordt op geregelde en afgesproken tijdstippen geëvalueerd. Rekening houdend met de knipperlichtmomenten CLB (zie kijkwijzer)!

  De ondersteuner houdt het dossier van de leerling bij in het ondersteuningsplan en deelt het met de school.
  Kijkwijzer ondersteuningsplan

 4. De (tijdelijke) stopzetting wordt door de school kenbaar gemaakt aan het zorgloket door het digitale follow-upformulier in te vullen. 

Bij elk formulier kan u, indien meer info gewenst, doorklikken naar de kijkwijzer.

Legende:

 • PBD:  Pedagogische begeleidingsdienst
 • ONW: Ondersteuningsnetwerk
 • RA: Redelijke aanpassingen
 • GV: Gemotiveerd verslag
 • V: Verslag
 • BuO: Buitengewoon onderwijs
 • IAC: Individueel aangepast curriculum