Fysica

31 januari 2018

Op maandag 12 maart en vrijdag 16 maart organiseert UCLL workshops rond: kaas maken, zonnebrandolie ontwikkelen en een waterbiotoop in evenwicht houden. Meer info rond deze workshops kan je vinden via de website van UCLL.

30 juni 2017

De vzw Teach for Belgium gelooft dat het succes van kinderen en jongeren in het onderwijs niet langer hoeft af te hangen van hun socio-economische afkomst.

06 april 2017

Op 15 februari 2017 werd een voorscholing georganiseerd voor de leraren sport, biologie en fysica i.v.m. onderzoekscompetenties.

02 januari 2017

Mededeling fysica januari 2017:

  • Het leerplan fysica in aso Sportwetenschappen is ondertussen goedgekeurd door de inspectie.
  • Eigen aanbod
  • Extern aanbod

Pagina's