23 februari 2017

Het voeren van een goed en een integraal personeelsbeleid is zeer belangrijk. Integraal personeelsbeleid is enerzijds gericht op de realisatie van de doelstellingen van de school. Anderzijds gaat het er ook om dat de medewerker op school efficiënt, doelgericht en vreugdevol kan werken. 

19 januari 2017

Vanaf dit werkjaar verschijnt vijfmaal per schooljaar een nieuw tijdschrift van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: In dialoog. Daarin wordt onder andere een rubriek “pro/contra” opgenomen, waarin we iemand aan het woord willen laten met uitgesproken argumenten voor resp. tegen een onderwijsthema x.

02 januari 2017

Op donderdag 15 december 2016 verschenen in de nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 2 nieuwe vacatures voor de pedagogische begeleidingsdienst Regio Limburg.

06 februari 2017

6 februari 2017: Netwerk coördinerend directeurs (namiddag)
Een uitnodiging met agenda werd verstuurd voor de kerstvakantie. Als je wenst deel te nemen, kan je een e-mail sturen naar christel.mercken [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

31 januari 2017

31 januari 2017: Netwerkdag directies eerste graad  -  9:30 - 12:00

 • Voorstellen van LIEN-Vlaanderen door Ellen Huybrechts, directie H. Hartinstituut Bree, en Tom Cox, directie Middenschool Kindsheid Jesu Hasselt
 • Verbindend samenwerken door Heidi Gerits, pedagogisch begeleider
 • Een uitnodiging om in te schrijven volgt
02 januari 2017

Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van ons bisdom verscheen in het laatste nummer van Wij-Stenen een interview met onderwijsvicaris Jaak Janssen.

 

16 februari 2017

Op de vertrouwde locatie in Stein in een nieuwe setting nodigen wij alle directieleden graag uit op ons directiecongres.

24 november 2016

Schooljaar 2016-2017:

24 november 2016

Voor het schooljaar 2016-2017:

 • di 13-09-2016: 09.30-12.00 uur
 • di 04-10-2016: 09.30-12.00 uur
 • di 25-10-2016: 09.30-12.00 uur
 • di 29-11-2016: 09.30-12.00 uur
 • di 07-02-2017: 09.30-12.00 uur
 • di 07-03-2017: 09.30-12.00 uur
 • do 04-05-2017: 09.30-12.00 uur
 • di 13-06-2017: vanaf 13.30 uur
23 november 2016

Ook dit schooljaar organiseren wij een Directiecongres op 16 en 17 februari 2017. In de komende nieuwsbrieven krijgt u er meer informatie over. Houd deze data zeker vrij.

Pagina's