27 juni 2019

Noteer alvast deze datum in je agenda: op 6 & 7 februari 2020 vindt het directiecongres so plaats in Alden Biesen. 

27 juni 2019

Op 1 september 2019 gaat het nieuw inschrijvingsrecht van start voor inschrijvingen met oog op schooljaar 2020-2021. Voor alle scholen (basis-, secundair, buitengewoon) is het uitgangspunt: (misschien) moeten weigeren = aanmelden. Dat wil zeggen dat scholen die kampen met een (mogelijk) capaciteitsprobleem, begin volgend schooljaar moeten starten met de opmaak van een aanmeldingsdossier.

17 oktober 2019

In het kalenderjaar 2019 geven we vorm aan het project KIES, een samenwerking tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Departement Onderwijs & Vorming. Het project kwam er na onderzoek dat Geert Devos en collega’s uitvoerden naar stress en welbevinden bij leidinggevenden in het basis- en secundair onderwijs (SONO).

20 september 2019

Save the date !

Op 20 september 2019 tussen 17u en 20u op het festivalterrein van de Tulpinstraat 75 in Hasselt

Waar zit de Hoop in jouw school ?

We doen beroep op jou, jouw schoolteam en leerlingen.

25 juni 2019

Sinds dinsdag 11 juni kom je in LLinkid in het schooljaar 2019-2020 terecht en komen er een aantal functionaliteiten bij, zodat je het nieuwe schooljaar goed kunt voorbereiden.

25 juni 2019

Bedankt aan alle aanwezigen!

We bezorgen je hierbij:

20 juni 2019
Van oudsher moeten leerlingen het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B niet met vrucht beëindigen om tot het beroepsvoorbereidend leerjaar te worden toegelaten. Dat principe zou worden doorgetrokken naar het tweede leerjaar B in de gemoderniseerde eerste graad vanaf het schooljaar 2020-2021.
 
07 juni 2019

Je ervaart in de interactie het belang van persoonlijke uitwisseling (ervaringen delen en kwetsbaa

Pagina's