29 november 2019

Hoe realiseer je een kostenbeheersend schoolbeleid dat de gelijke onderwijskansen garandeert van de lerenden. Voor het  antwoord nemen we de 4 pijlers uit van het hoofdstuk “De school beperkt de kosten voor alle lerenden” uit de Gids voor BESTUREN van Katholiek Onderwijs Vlaanderen als leidraad voor deze sessie.

27 november 2019

Vorming EHBO: nieuw in het leerplan van de eerste graad met Jana Van Opstal 

26 november 2019

Graag nodigen we je uit voor onze jaarlijkse Adventsbezinning voor directies op donderdag 12 december 2019. 

Tijdens deze dag willen we directies de kans geven om even stil te vallen en te reflecteren over hun leven en werk op school. Daarnaast willen we ons laten inspireren, in dialoog gaan en vieren in het kader van de Katholieke Dialoogschool. 

26 november 2019

De wegwijzer duurzaamheid nodigt een school uit om op een fundamentele manier na te denken over de toekomst. Wat voor een wereld willen we achterlaten aan de volgende generaties? Wat kunnen en durven we voor onze kinderen hopen? Hoe werken we aan de realisatie van onze hoop? 

31 oktober 2019

Voor directeurs van scholen die het Domein Maatschappij & welzijn (zullen) aanbieden

Pagina's