04 oktober 2019

Kick off directiecongres so

Deze Kick Off biedt leidinggevenden de mogelijkheid een keuze te maken tussen een aantal werkwinkels die inspelen op actuele noden in scholen. Enkele sessies krijgen een vervolg op het directiecongres so 2020.

03 oktober 2019

Wil je deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in je eigen mailbox ontvangt.

02 oktober 2019

Ben je als CLIL-leraar op zoek naar de goede vorm? Wil je graag wat kilootjes aan tof materiaal bijkomen? 

23 september 2019

Alsmaar meer kinderen en jongeren met medische problematiek worden begeleid in klasgroepen voor (buiten)gewoon onderwijs.

02 september 2019
 
Sessies die jou ondersteunen in je rol als leidinggevende? De Kick Off biedt je de mogelijkheid om een onderwerp naar keuze te volgen. Breng gerust een beleidsondersteunende medewerker mee. 

Aanvangsbegeleiding inbedden in een professionele schoolcultuur 

Hilde Vanvuchelen 
 
01 september 2019

Zin in een pedagogie die er voor elk kind toe doet? Zin in een hoopvol pedagogisch bezig zijn? Zin om de christelijke bronnen in hun existentiële relevantie te ontdekken? Zin om samen met andere directeurs in vrijheid stil te staan bij ‘de zin van school’? Zin om authentiek zoekend te zijn? Zin om bevrijd te worden van de formele buitenkant van ‘katholieke dialoogschool’?

29 november 2019

Over de katholieke dialoogschool is al veel gezegd en geschreven. En toch lijkt dit begrip zo moeilijk te vatten. Wat is het precies? Hoe kan het vorm krijgen in de school? Wat is daarvoor nodig?

In deze sessie willen we de katholieke dialoogschool bekijken vanuit een uitgesproken pedagogische invalshoek.

Pagina's