17 oktober 2019

In november 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in elke regio een inforonde voor het basis- en het secundair onderwijs. Thema’s zijn het regeerakkoord van de Vlaamse regering en het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijsBouwen aan een school voor iedereen

04 oktober 2019

Kick off directiecongres so

Deze Kick Off biedt leidinggevenden de mogelijkheid een keuze te maken tussen een aantal werkwinkels die inspelen op actuele noden in scholen. Enkele sessies krijgen een vervolg op het directiecongres so 2020.

03 oktober 2019

Wil je deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in je eigen mailbox ontvangt.

02 oktober 2019

Ben je als CLIL-leraar op zoek naar de goede vorm? Wil je graag wat kilootjes aan tof materiaal bijkomen? 

23 september 2019

Alsmaar meer kinderen en jongeren met medische problematiek worden begeleid in klasgroepen voor (buiten)gewoon onderwijs.

02 september 2019
 
Sessies die jou ondersteunen in je rol als leidinggevende? De Kick Off biedt je de mogelijkheid om een onderwerp naar keuze te volgen. Breng gerust een beleidsondersteunende medewerker mee. 

Aanvangsbegeleiding inbedden in een professionele schoolcultuur 

Hilde Vanvuchelen 
 

Pagina's