07 februari 2019

De data voor het volgende directiecongres secundair onderwijs van regio Limburg zijn geprikt: 7 en 8 februari 2019. Heb je weet van interessante inhouden of trajecten voor dit directiecongres, laat dan zeker niet na om het met ons te delen.

16 maart 2018

De verslagen van de maandelijkse vergaderingen van het beheerscomité van het ondersteuningsnetwerk regio Limburg zullen vanaf april niet meer verzonden worden via mail.

16 maart 2018

Het directiecongres so in 1 woord, zin of quote ...

zinvol - inspirerend - never a dull moment - een voltreffer - ik word vaste klant ... Dit waren enkele van jullie antwoorden.

05 maart 2018

Komende woensdag, donderdag en vrijdag 7, 8 en 9 maart heten we alle directeurs weer welkom op ons jaarlijkse driedaagse.

Wie ingeschreven is, heeft onlangs een persoonlijke bevestigingsmail ontvangen alsook een bijkomende e-mail met praktische afspraken.

04 maart 2018

We zijn volop in de Veertigdagentijd. In heel wat scholen is dit een drukke(re) tijd voor de pastoraal geëngageerde personeelsleden en leerlingen!

02 mei 2018

Alle directies, godsdienstleerrachten, PAG-leden worden van harte uitgenodigd op de Schoolpastorale studiedag, die plaats vindt op woensdag 2 mei 2018 van 9 tot 13 uur.

Het thema van de dag luidt: ‘LUISTEREN NAAR DE STILTE’.
Het wordt weer een studiedag anders dan anders.

04 maart 2018

Je kreeg ongetwijfeld al te maken met een verhoogd aantal vragen over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Van dyslexie over ASS tot gehoorgestoord. Maar kreeg je ook al een zorgvraag binnen over een hoogbegaafd kind? Al te vaak wordt hoogbegaafdheid beschouwd als een luxe en niet als een probleem waarbij specifieke zorg noodzakelijk is.

08 maart 2018

Schoolbesturen zijn verplicht om hun elektrische installaties te evalueren en aan te passen aan de regelgeving van het KB van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van de elektrische installaties op de arbeidsplaats.

29 januari 2018

Zoals je ongetwijfeld al weet, wordt de organieke uitrol van het duaal leren uitgesteld naar 1 september 2019. Dat betekent meteen ook dat er voor het duaal leren in het schooljaar 2018-2019 verder kan worden gewerkt in het kader van het proefproject “schoolbank op de werkplek”.

Vanaf 2019-2020 worden alle nieuwe én alle lopende studierichtingen duaal, organiek.

Pagina's