26 juni 2020

Evalueren in de brede zin van het woord is de inzet van het directiecongres secundair onderwijs regio Limburg 2021. Wij zetten in op verschillende pijlers en bieden tijdens de Kick Off al een eerste reeks sessies aan … Maak jij ook een keuze uit het aanbod?

24 juni 2020

Tegenwoordig kan je e-mails niet meer wegdenken. Er wordt heel vaak gesproken over goede communicatie onder collega’s en daarbuiten, maar verrassend weinig over wat dit betekent voor het meest bekende middel dat we hiertoe gebruiken. Omgaan met e-mails en weten hoe je e-mails opstelt zijn onontbeerlijke vaardigheden die we in deze training de aandacht geven die ze verdienen.

08 juni 2020

Evalueren in de brede zin van het woord is de inzet van het directiecongres secundair onderwijs regio Limburg 2021. Wij zetten in op verschillende pijlers en bieden op 24 november tijdens de Kick Off in de voormiddag al een eerste reeks sessies aan … Maak jij ook een keuze uit het aanbod?

04 mei 2020

Beste directeur

Startende leraren ondersteunen om hun job goed én graag te doen is een belangrijke opdracht voor elke school. Een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding is dan ook van cruciaal belang. De inspiratienota aanvangsbegeleiding kan je daarbij helpen.

04 mei 2020
Naar aanleiding van de vragen die we van veel scholen krijgen i.v.m. de heropstart organiseren wij op donderdag 7 mei van 16 tot 17.30 uur een online community voor uitwisseling van ideeën wat betreft schoolorganisatie bij de heropstart en vragen in dit kader.
18 maart 2020
Boris Firman is leerkracht, leerlingenbegeleider en trotse papa. Enkele jaren geleden trok hij met twee delinquente jongeren richting Santiago de Compostela voor de organisatie Oikoten. Het werd een heel avontuur en de Camino zelf werd een leerschool. 
Op maandag 29 april komt Boris zijn persoonlijk verhaal vertellen.  
 
08 maart 2020

Mavo en PAV in zicht! - 30 april 2020 - BluePoint Antwerpen 

08 maart 2020

CLIL-rapport

10 februari 2020

En wanneer stopt het nu eens, al die verandering?
Moeten we ons dan bezig houden met verandering?
Verandering geeft kansen
Kansen zorgt voor verandering
Geluk groeit als je het deelt

09 februari 2020

Vertrekkend vanuit het brede kader van beleidsvoerend vermogen leggen we klemtoon op de kracht van gedeeld en dialoog leiderschap. We zoeken samen hoe je het aangereikte kader kan hanteren om jezelf als leidinggevende te versterken en op termijn te implementeren als een schoolcultuur. 

Pagina's