09 maart 2019
26 maart en 21 mei is een netwerkmoment gepland voor de directies eerste graad.
Het doel is input te krijgen en info uit te wisselen op directieniveau.
20 maart 2019

Wil je graag het hoe/wat/waar/wanneer/wie van CLIL te weten komen? 

08 maart 2019

Feedback geven, dat doe ik toch al? 
Ik besteed enorm veel tijd aan het uitschrijven van rapportcommentaren. 

25 maart 2019

Kristof Das geeft les in de BaNaBa Zorgverbreding en remediërend leren. Naast zijn lesopdracht is hij ook medewerker van de expertisecel Education for All. Zelf deed hij onderzoek naar agressie en conflicthantering in het buitengewoon onderwijs.

24 april 2019

De Vlaamse verkiezingen staan voor de deur en de directiecommissie basisonderwijs (DCBaO) schreef voor de komende Vlaamse regering een nieuw memorandum 2019-2024. Dat memorandum bezorgen we jou binnenkort via de nieuwsbrief.

27 maart 2019

‘Hoopvol op weg’: met die hefboom til je mensen, individueel en samen, tot de wereldgemeenschap toe, uit sporen die doodlopen in het niemandsland van zinloosheid, geweld, miskenning van de mens en zijn leven.  Hoop, daar he

01 februari 2019
  • Feedback geven, dat doe ik toch al?
  • Ik besteed enorm veel tijd aan het uitschrijven van rapportcommentaren.
  • Op elke toets noteer ik wat de leerling beter kan doen.
  • Heb je er wel eens bij stilgestaan of jouw feedback ook daadwerkelijk effect heeft?
  • En wist je dat ook jouw leerlingen feedback kunnen geven aan zichzelf of elkaar?

Pagina's