Secundair onderwijs

Schoolbegeleiders secundair onderwijs

Jean Jacobs
Schoolbegeleider secundair
 • Schoolbegeleider
 • Begeleider Nederlands, taalbeleid,
 • GOK
Jean.jacobs [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0498 67 68 11
Jeannine Kellens
Schoolbegeleider secundair
 • Begeleider scholengemeenschappen en besturen
jeannine.kellens [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0476 99 36 54
Christel Mercken
Schoolbegeleider secundair
 • Niveaucoördinator secundair
 • Schoolbegeleider secundair
christel.mercken [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0479 63 56 99
Nico Mijnendonckx
Schoolbegeleider secundair
 • Begeleider scholengemeenschappen
nico.mijnendonckx [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0478 24 91 00
Patrick Noelanders
Schoolbegeleider secundair
 • Schoolbegeleider secundair
 • Regio-overschrijdende begeleider aardrijkskunde, toerisme, OPR
patrick.noelanders [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0486 88 99 24
Jean-Marie Ramakers
Schoolbegeleider secundair
 • Schoolbegeleider secundair
 • Vakbegeleider PAV, MAVO
jean-marie.ramakers [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0476 24 73 50
Jan Vander Velpen
Schoolbegeleider Katholieke Dialoogschool
jan.vandervelpen [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0495 32 87 30

Vakbegeleiders

Peter Bogaerts
Vakbegeleider techniek 1ste graad
 • Coördinator techniekproject (i.s.m. provincie)
peter.bogaerts [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0478 50 21 96
Nico Brebels
Vakbegeleider wiskunde
nico.brebels [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0494 37 02 92
Liliane Claes
Vakbegeleider personenzorg
liliane.claes [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0485 27 34 74
Anne-Lise Cuypers
Regio-overschrijdende vakbegeleider economie, handel, informatica
anne-lise.cuypers [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0477 37 87 33
Veerle De Graaf
Vakbegeleider Duits - Engels
veerle.degraaf [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0479 31 74 82
Dennis De Hoey
Regio-overschrijdende vakbegeleider lichaamsverzorging
dennis.dehoey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0494 58 87 64
Nadia De Rose
Vakbegeleider klassieke talen en geschiedenis
nadia.derose [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0497 48 62 29
Anne Dewulf
Regio-overschrijdende vakbegeleider plastische opvoeding
anne.dewulf [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0496 54 01 85
Francine Drijkoningen
Regio-overschijdende vakbegeleider muzikale opvoeding, esthetica
 • Regio-overschijdende begeleider muzikale opvoeding, esthetica
 • Competentiebegeleider
francine.drijkoningen [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0498 07 63 32
Wim de Pue
Vakbegeleider voeding - hotel
wim.depue [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0479 24 91 62
Ingrid De Brabandere
Vakbegeleider land- en tuinbouw
Mieke Everaert
Vakbegeleider lichamelijke opvoeding, sport
 • Vakbegeleider lichamelijke opvoeding, sport
 • Begeleider bewegingsopvoeding
mieke.everaert [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0495 78 69 48
Heidi Gerits
Vakbegeleider personenzorg, verzorging en gedragswetenschappen
heidi.gerits [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0498 14 12 02
Jean Jacobs
Vakbegeleider Nederlands, taalbeleid, GOK
 • Schoolbegeleider
 • Begeleider Nederlands, taalbeleid, 
 • GOK
Jean.jacobs [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0498 67 68 11
Patrick Noelanders
Regio-overschrijdende begeleider aardrijkskunde, toerisme, OPR
 • Schoolbegeleider secundair
 • Regio-overschrijdende begeleider aardrijkskunde, toerisme, OPR
patrick.noelanders [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0486 88 99 24
Jean-Marie Ramakers
Vakbegeleider PAV, MAVO
 • Schoolbegeleider secundair
 • Vakbegeleider PAV, MAVO
 • Begeleider wiskunde B-stroom / bso
 • Begeleider natuurwetenschappen B-stroom / bso 
jean-marie.ramakers [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0476 24 73 50
Marlène Rasir
Vakbegeleider moderne vreemde talen (focus Frans)
marlene.rasir [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0475 84 49 53
Danny Schrijvers
Vakbegeleider Duits
danny.schrijvers [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0492 73 27 08
Patricia Sicora
Vakbegeleider nijverheid 2e en 3e graad
patricia.sicora [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0474 63 23 57
Isabelle Tack
Vakbegeleider mode
isabelle.tack [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0472 85 45 18
Jurgen Tombal
Vakbegeleider nijverheid 2de en 3de graad
jurgen.tombal [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0498 26 19 11
Eddy Vanhove
Vakbegeleider nijverheid 2e en 3e graad
eddy.vanhove [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0472 77 22 79
Bart Vanopré
Vakbegeleider biologie, natuurwetenschappen, wetenschappelijk werk
bart.vanopre [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0493 25 12 78