Competentieontwikkeling

20 april 2018

Hoe aan de slag met een leerling met een IAC in je klas, in je school?

Wat betekent een IAC? Wie stelt een IAC-plan op? Welke partijen worden hier best bij betrokken? Hoe stellen we doelen op voor deze leerling? Wie kan ons hierin ondersteunen en coachen? …

28 september 2017

Op 23 oktober of 29 november 2017 kan je een nascholing volgen rond wettelijke kaders zoals IAC, GC, getuigschrift ... Het doel is om te leren wettelijke kaders te herkennen en te leren toepassen voor de school. Daarnaast deel je ook expertise met andere scholen.

Schrijf je in op nascholing.be

28 september 2017

'Ieders LEER-kracht' is een woordspeling die verwijst naar het doel van binnenklasdifferentiatie, met name : iedere leerling tot krachtig leren aanzetten én die verwijst naar de kracht die de leraar bezit om dat doel te realiseren.

01 september 2017

Platform type 9 Basisonderwijs, een platform om te leren van elkaar over type 9-gebonden vragen

01 september 2017

Platform type 9 secundair onderwijs, een platform om te leren van elkaar over type 9-gebonden vragen.

01 september 2017

Hoe ga ik aan de slag met de grote diversiteit in mijn klas vanuit het BKD-model? Interactieve lezing vanuit het boek “Ieders LEER-kracht” door Katrien Struyven

28 juni 2017

De laatste maanden kregen we veel vragen naar ondersteuning binnen brede basiszorg ( fase 0) en verhoogde zorg ( fase 1).  We ervaren dat deze vragen steeds vaker gesteld worden.

05 mei 2017

Op woensdag 26 april stelden alle mensen van BUO DUO en co-teaching en het begeleidingsteam competentieontwikkeling hun werk voor van het afgelopen jaar. Dit resulteerde in een standenmarkt met een schat aan materiaal en informatie en vier presentaties.

De opkomst was, met meer dan 100 inschrijvingen, een groot succes!

Dikke pluim voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt!

24 maart 2017

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften legt de school afspraken vast in een plan. Daarvoor worden verschillende benamingen gebruikt. Voor een transparante communicatie is een consequent taalgebruik van groot belang. Voortaan gebruiken we binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen deze begrippen:

Pagina's