Buitengewoon onderwijs

18 december 2018

De komst van het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leren! laat niemand onverschillig. In functie van een krachtige implementatie is een eerste enthousiasmerende kennismaking uit eerste hand onontbeerlijk. Tijdens deze interactieve presentatie maken de deelnemers kennis met het concept, het ordeningskader, het leerplanformaat en het gebruik ervan in de praktijk.

30 oktober 2018

In de loop van september hebben we een vliegende start genomen!  

26 november 2018

Onze school wil voor gelijke kansen gaan!

In België groeit 1 kind op 5 op in armoede. Voor kinderen in armoede is succesvol zijn op school niet altijd gemakkelijk. Ze komen hindernissen tegen in hun schoolloopbaan, die ze zonder hulp maar moeilijk kunnen overbruggen. Met verschillende scholen in Vlaanderen en Brussel vragen we een grotere inzet van het beleid. 

05 oktober 2018

De vakgroep informatica van de faculteit wetenschappen van UHasselt richt initiatieven in om het secundair onderwijs van de 1e tot de 3e graad te ondersteunen.

In de toekomstige 1e graad zal er onder meer aandacht zijn voor computationeel denken en handelen terug.

UHasselt richt daarom 4 intitiatieven in:

16 november 2018

Overleg met collega’s Elektriciteit bso en leer van elkaar (labo’s … )

08 november 2018

Verbeter je klaspraktijk samen met je collega’s in lerende IW netwerken (2e graad)

05 oktober 2018

Agoria wil de scholen met de studierichting Lassen-Constructie duaal ondersteunen.

Een aantal zaken zijn ten opzichte van vorig jaar aangepast. Agoria maakt hiervoor gebruik van één leergemeenschap naast twee regionale lerende netwerken.
Bovendien wordt dit jaar de focus gelegd op 3 thema’s.

Alle informatie, netwerkdata, contactinfo … vind je hieronder.

15 november 2018

Op donderdag 15 november 2018 organiseert de VLEW een studiedag rond het centrale thema ‘Hoe eco is onze economie?’. De studiedag gaat door op de campus Proximus in Heverlee.

‘Hoe eco is onze economie?’ Hoe brengen we de 5P’s van duurzaam ondernemen en de SDG’s in onze lessen?

05 oktober 2018

In LITC komt elke studierichting aan zijn trekken voor een inspirerende, interactieve kennismaking met de boeiende wereld van de logistiek. Onder “Aanvullende Activiteiten” zie je dat LITC haar aanbod aan bedrijfsbezoeken bij Nike ook aangepast hebben: 

Pagina's