Buitengewoon onderwijs

01 december 2017

In een team is het fijn dat collega’s elkaar inspireren.

29 november 2017

STEM@SCHOOL

STEMatschool heeft een promotiefilmpje gemaakt met de vraag om het zoveel mogelijk te verspreiden om STEM te promoten.

De website van STEM@school is ook geactualiseerd.

28 november 2017

Digitale middelen kunnen een geweldige toevoeging zijn voor je taalles. Ze zorgen voor afwisseling in de klas, bevorderen de motivatie van je leerlingen en kunnen een goede aanvulling zijn op de huidige lesopzet. Bovendien staat het internet vol met leuke gratis tools. Maar hoe kun je die digitale middelen effectief gebruiken? Wat voor werkvormen verzin je er om heen?

31 oktober 2017

We zetten volgende nascholing nog graag extra in de kijker:

06 november 2017

Digitale middelen kunnen een geweldige toevoeging zijn voor je taalles. Ze zorgen voor afwisseling in de klas, bevorderen de motivatie van je leerlingen en kunnen een goede aanvulling zijn op de huidige lesopzet. Bovendien staat het internet vol met leuke gratis tools. Maar hoe kun je die digitale middelen effectief gebruiken? Wat voor werkvormen verzin je er om heen?

27 oktober 2017

Het nieuwe leerplan voor het katholiek basisonderwijs Zin in leren! Zin in leven! streeft de harmonische ontwikkeling van alle kinderen na.

14 november 2017

We bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn MT, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen …).

29 september 2017

We bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over pe-dagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, evaluatie …). We delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …) en combineren dit met een  rond-leiding in Spectrumcollege Beringen

09 oktober 2017

Op maandag 9 oktober organiseren Anne-Lise Cuypers en Ann Van Dievoet een netwerk voor de leraren SEI uit de regio’s Antwerpen, Limburg en Mechelen-Brussel.

We willen de leraren informeren, ondersteunen, inspireren en laten reflecteren op de eigen concrete klaspraktijk en dat delen met elkaar.

Pagina's