Buitengewoon onderwijs

06 april 2017

Heb je zin om al met je team aan de slag te gaan met het nieuwe leerplanconcept?
In de werkvormfiche ‘De 4 dia's’ vind je inspiratie.

06 april 2017
 • 20-04-2017: stuurgroep PAG BuBaO
 • 21-04-2017: TA/TAC BuSO
 • 24-04-2017: directievergadering BuSO
 • 28-04-2017: GASV BuSO
 • 04-05-2017: directievergadering BuBaO
06 juni 2017

Op 6 juni 2017 heeft de studiedag voor kinesisten BuO plaats. Meer info vind je in de volgende nieuwsbrief.

05 april 2017

De Vlaamse Regering besliste op vrijdag 17 maart 2017 om voor een aantal gereglementeerde beroepen de vestigingswet af te schaffen. 

21 april 2017

Op vrijdag 21 april 2017 vindt de "Doe-aan-sportbeurs" plaats voor leerkrachten bewegingsopvoeding van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

Deze actieve sportbeurs is een initiatief van de pedagogische begeleiding basisonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. de Stichting Vlaamse Schoolsport.

03 mei 2017

Bedrijven hebben vandaag meer dan ooit nood aan goed geschoold (technisch) personeel. Dit blijkt niet alleen uit de cijfers van de VDAB, maar ook uit de openstaande vacatures. Het onderwijs zet volop in op deze tendens via 'STEM'. Studies tonen immers aan dat je kinderen best op een zo jong mogelijke leeftijd kennis laat maken met techniek.

06 maart 2017
 • 07-03-2017: ondersteuningsnetwerken voor directies en GON-coördinatoren 
 • 09-03-2017: PAG BuBaO
 • 09/10-03-2017: tweedaagse directievergadering BuSO
 • 14-03-2017: speelleerklas BuBaO
 • 14-03-2017: diversiteitstraject BuBaO en BuSO
 • 20-03-2017: psycho-pedagogisch personeel BuSO
 • 24-03-2017: ABO-coördinatoren BuSO
06 maart 2017

Heb je zin om al met je team aan de slag te gaan met het nieuwe leerplanconcept?
In de werkvormfiche ‘Zinnen bouwen’ vind je inspiratie.

10 mei 2017

Op woensdag 10 mei 2017 organiseren de begeleiders SEI/economie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een nascholing in verband met de onderzoekscompetenties in de 2de en 3de graad economie aso. 

We willen de leraren:

06 maart 2017

Midden januari ontstond in de media een discussie over de vestigingswet. Die bepaalt de voorwaarden om bepaalde gereglementeerde beroepen als zelfstandige uit te oefenen (bv. kapper, tandtechnicus, opticien …).

Pagina's