Buitengewoon onderwijs

29 juni 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van 1 september 2018 voor de pedagogische begeleiding regio Limburg twee halftijdse pedagogische begeleiders als begeleider techniekproject voor het basisonderwijs aan te werven. De twee halftijdse opdrachten kunnen desgevallend worden samengevoegd tot 1 fulltime opdracht.

29 juni 2018

De Vlaamse regering keurde op 27 april 2018 het decreet over de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding goed.

27 juni 2018

Op de ZillSite staat de BIB- en de SUPPORT-omgeving open voor gebruik.

20 juni 2018

Het nascholingsaanbod 2018-2019 secundair onderwijs werd gepubliceerd. 

Ontdek het aanbod en schrijf je in!

15 juni 2018

Vandaag, 15 juni, de Zill Kick-Off!

Onze schoolbegeleiders basisonderwijs en buitengewoon basisonderwijs zijn onderweg naar verschillende Limburgse basisscholen die meedoen met de Kick-Off.

Onze Zillige begeleiders zijn in Zillige stemming!

Foto's in volgorde:

14 juni 2018

Het vormingsaanbod RK-Godsdienst Basisonderwijs 2018-2019 is gepubliceerd.

Schrijf je in!

12 oktober 2018

Het lijkt wel of scholen ‘bezwijken’ onder de vele leerlingen die ongewenst gedrag vertonen en daardoor het lesgeven en les volgen belemmeren. Wat is er dan zo anders? De aanpak van weleer lijkt niet meer te werken… Wor-den er nieuwe, andere betekenissen gegeven aan gewenst en ongewenst ge-drag? Zijn we minder tolerant? Hebben we minder gezag? Aanvaarden onze jongeren minder gezag?...

08 juni 2018

Het nascholingsaanbod 2018-2019 basisonderwijs werd gepubliceerd. 

Ontdek het aanbod en schrijf je in!

01 juni 2018
  • Hoe houd je als taalcoördinator de vinger aan de pols?
  • Hoe zorg je ervoor dat je effect bereikt op de klasvloer?
  • De nieuwe inspectie vraagt dat je zelf de kwaliteit bewaakt van je beleid. Maar hoe doe je dat?

In dit netwerk ga je via een kortlopend praktijkonderzoek op zoek naar effectieve oplossingen voor talige problemen.

01 juni 2018

Je hebt op school wellicht al een goed werkend dyslexiebeleid. En toch merk je dat voor bepaalde leerlingen de gewone dyslexiemaatregelen niet meer werken? 

Je weet als leerkracht welke maatregelen je standaard moet nemen voor een leerling met dyslexie. En toch stel je vast dat voor de ene leerling al die maatregelen niet zo nodig zijn als voor de andere leerling?

Pagina's