Buitengewoon onderwijs

05 oktober 2018

De Vlaamse regering keurde op 27 april 2018 het decreet over de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding goed.

05 oktober 2018

De Vlaamse regering keurde op 27 april 2018 het decreet over de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding goed.

18 oktober 2018

“Ben jij nu weeral je taak vergeten? Hoe vaak moet ik dit nog herhalen? Kan jij niet gewoon doen wat ik vraag? Is dit een manier om te reageren? Ik wil dat je respect toont!” 
Hoe kunnen we op een vernieuwende manier met moeilijk hanteerbaar gedrag in de klas en op school omgaan?

11 oktober 2018

Op donderdag 11 oktober 2018 gaat de netwerkvergadering TA Mechanica door van 09u00 tot 12u00.

Op basis van een vraaggestuurde werking, bespreken de technische adviseurs samen met de pedagogische begeleiders beschikbare vakspecifieke informatie en delen ze informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerlijnen, evaluatie …).

19 oktober 2018

Op vrijdag 19 oktober 2018 gaat de netwerkvergadering TA Hout-Bouw door van 13u00 tot 16u00.

Op basis van een vraaggestuurde werking, bespreken de technische adviseurs samen met de pedagogische begeleiders beschikbare vakspecifieke informatie en delen ze informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerlijnen, evaluatie …).

11 oktober 2018

Op donderdag 11 oktober 2018 gaat de netwerkvergadering TA Elektriciteit door van 13u00 tot 16u00.

Op basis van een vraaggestuurde werking, bespreken de technische adviseurs samen met de pedagogische begeleiders beschikbare vakspecifieke informatie en delen ze informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerlijnen, evaluatie …).

09 oktober 2018

Op dinsdag 9 oktober 2018 gaat de netwerkvergadering MT 2e graad door van 9u00 tot 12u00.

25 oktober 2018

Op donderdag 25 oktober 2018 gaat de netwerkvergadering Hout 3e graad door van 09u00 tot 12u00.

Het is de bedoeling om een lerend netwerk op te starten waarbij de onderlinge kennis en inzicht in de leerplannen versterkt worden en didactisch materiaal onderling ontwikkeld en verbeterd wordt.

25 oktober 2018

Op donderdag 25 oktober 2018 gaat de netwerkvergadering Hout 2e graad door van 13u00 tot 16u00.

Het is de bedoeling om een lerend netwerk op te starten waarbij de onderlinge kennis en inzicht in de leerplannen versterkt worden en didactisch materiaal onderling ontwikkeld en verbeterd wordt.

09 oktober 2018

Op dinsdag 9 oktober 2018 gaat de netwerkvergadering BM 2e graad door van 13u00 tot 16u00.

Pagina's