Nascholingsaanbod 2018-2019

Onthaal kandidaat en startende bestuurders Financieel en materieel beleid Aan de slag met data Masterclass Missie, visie en kernwaarden BOS Bestuur Congres Organisatiecultuur Studiebezoeken Organisatiestructuur Identiteit en onderwijskundig beleid Preventieadviseur