Basisonderwijs

27 maart 2018

Professor Kris Van den Branden is docent taalkunde en lerarenopleider aan de KU Leuven. Hij is ook de academisch verantwoordelijke van het Centrum voor Taal en Onderwijs en was jarenlang hoofd van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen. Hij is gepassioneerd door alles wat met onderwijs te maken heeft.

22 maart 2018

Nog 1 keer: Zin in leren! Zin in leven!, het leerplanconcept toegelicht

29 januari 2018

Hoe breng je de huidige structuur van het secundair onderwijs bevattelijk over aan je ouders en hun kinderen? Transbaso, een onderzoeksproject dat de overgang tussen basis en secundair onderwijs belichtte, ontwikkelde enkele documenten, in verschillende talen, om dit in een handomdraai uit te leggen.

29 januari 2018

Tussen 19 en 23 maart 2018 lees en bespreek je een gedicht met de klas. Daarvoor ontvang je een gedetailleerde lesbrief. Op het einde van de week kiezen je leerlingen hun favoriete gedicht.

29 januari 2018

3 maart – congres “OnderwijzersTOP 2018”

29 januari 2018

Kinderen en jongeren groeien op in een meertalige omgeving. Hun taalgevoel aanscherpen, hen met talen laten kennismaken en hen uitdagen om (meer)talig te worden gebeurt best al vanaf de basisschool. Katholiek Onderwijs Vlaanderen adviseert om bewust in te zetten op een talenbeleid, en daarbij expliciet aandacht te schenken aan deze vier pijlers:

29 januari 2018
  • CEGO reageert op de resultaten van PIRLS-onderzoek in een blog.
29 januari 2018

Euhm … het thema van de Jeugdboekenmaand? Wacht eens even … Eureka! Wetenschap en techniek! Van 1 tot 31 maart verras je je leerlingen met leuke boekenactiviteiten, een bezoek aan de bib en natuurlijk een vernuftige leeslijst!

29 januari 2018

Is jouw school voorbereid op de nieuwe lichting ZILL-leerlingen uit het basisonderwijs? Het leerplan ‘Zin in leren, zin in leven’ (ZILL) geeft immers veel aanzetten om kennis te maken met andere talen.

Pagina's