Basisonderwijs

06 juni 2019

De opleiding biedt naast het verkennen en verdiepen van inhouden, implementatiestrategieën, visie op ontwikkelingsgericht werken en identiteit, kansen tot leren van mekaar en netwerking.

Hierdoor willen we de deelnemers voldoende bagage meegeven om de aangeboden inhouden te implementeren tot op de klasvloer.

Het programma:

06 juni 2019

Wat verstaan we onder contractwerk in de kleuterschool? Waar ligt het verschil met hoekenwerk?

Welke ingrediënten zijn nodig om goed contractwerk te organiseren?

Welke ontwikkelingskansen kunnen we creëren voor onze kleuters binnen deze werkvorm.

06 juni 2019

Onze wereld bestaat uit STEM: Wetenschap, Techniek, Uitvindingen, Wiskunde.

Kunnen we onze jonge kinderen hiervoor stimuleren ?

De nieuwsgierige, ondernemende houding van peuters en kleuters is de beste voedingsbodem om de wereld te leren kennen.

06 juni 2019
  • Hoe kijken kinderen naar ouders?
  • Wat is het verschil voor jou en het kind?
  • Met welke overtuigingen lopen sommige kinderen rond?
  • Hoe kan je rouw herkennen?
  • Wat is normaal ?

Dit alles omdat we een goede ouder willen en blijven zijn. Het beste voor hebben met ons kind.

03 juni 2019

In een veranderende maatschappij en een steeds evoluerend onderwijslandschap dringt de nood zich op om na te denken over het eigen zorgbeleid.

In deze module willen we het eigen zorgbeleid van de school aftoetsen aan:

03 juni 2019

Deze module maakt deel uit van een driejarige opleiding en ondersteunt startende zorgcoördinatoren uit het gewoon basisonderwijs in hun specifieke professionele ontwikkeling.

03 juni 2019

Deze module maakt deel uit van een driejarige opleiding en ondersteunt startende zorgcoördinatoren uit het gewoon basisonderwijs in hun specifieke professionele ontwikkeling. 

03 juni 2019

Naar aanleiding van het leerplanconcept Zin in Leren! Zin in Leven! stellen nogal wat scholen zich vragen naar het anders organiseren van hun schoolwerking. 
 

03 juni 2019

Kennismaking met identiteitsbegeleiders Hendrik-Jan Gubbelmans en Maes Edith, waar kunnen scholen en besturen ons voor vragen. 

Pagina's