Basisonderwijs

04 maart 2018

Op donderdag 26 april 2018 vindt de "Doe-aan-sportbeurs" plaats voor leerkrachten bewegingsopvoeding van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

Deze actieve sportbeurs is een initiatief van de pedagogische begeleiding basisonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. de Stichting Vlaamse Schoolsport.

Doelen:

04 maart 2018

We zijn volop in de Veertigdagentijd. In heel wat scholen is dit een drukke(re) tijd voor de pastoraal geëngageerde personeelsleden en leerlingen!

04 maart 2018
In 2018 wordt in alle Vlaamse expertisecentra dementie (ECD’s) gewerkt aan ‘dementie in het onderwijs’.
21 maart 2018

STEM @work biedt leerkrachten de kans om een workshop rond Wetenschap & Techniek te volgen op maat van zijn of haar klas en dit … op de werkvloer! De ideale gelegenheid dus voor leerkrachten om hun klaspraktijk te toetsen aan de realiteit in de bedrijfswereld.

03 maart 2018

Is er in je lerarenteam iemand die interesse heeft om onze ontwikkelgroep wereldoriëntatie te versterken? Bezorg hem of haar dan zeker dit bericht.

05 februari 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen kondigde voor einde februari en begin maart inforondes aan voor alle directies van gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en hun besturen. We vinden het niet opportuun om deze inforondes te laten doorgaan, omdat te weinig dossiers zich momenteel in een eindfase bevinden, waardoor er onvoldoende actuele info is.

05 februari 2018

De aangekondigde maatregel dat leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, vanaf het schooljaar 2017-2018 een getuigschrift krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel hebben bereikt ('een getuigschrift bereikte doelen'), wordt (onder voorbehoud van goedkeuring van Onderwijsdecreet XXVIII door het Vlaams Parlement) uitgesteld naar het schooljaa

06 maart 2018
Wil je dat kinderen en jongeren weer meer zin krijgen om te leren? Wil je ook zelf de energie volop voelen stromen? Wil je kinderen en jongeren  intrinsiek motiveren en betrekken bij hun eigen leerproces?  
 
31 januari 2018

Wat is de Limburgse Eendjesrace?

Na de meer dan geslaagde eerste editie, gaan we de actie in 2018 herhalen. Bedoeling is om samen met Limburgse scholen, serviceclubs, bedrijven en andere organisaties zoveel mogelijk eendjes te verkopen en dit ten voordele van onze Limburgse kinderen en jongeren. 

Het principe

Een eendje kost 5 euro. 

Pagina's