Basisonderwijs

28 juni 2019

Startdag voor directeurs

Op donderdag 22 augustus van  9.30 uur- 12.00 uur verwelkomen wij u op onze jaarlijkse startdag voor directeurs.
De uitnodiging met dagorde ontvangt u op 20 augustus.

27 juni 2019

Deze nascholing helpt je om meer Zill-geletterd, Zill-vaardig en Zill-wijs te worden. Je kent de krachtlijnen en uitgangspunten van het leerplanconcept Zin in Leren! Zin in Leven en je kan je collega’s wegwijs maken in het leerplan.

20 september 2019

Save the date !

Op 20 september 2019 tussen 17u en 20u op het festivalterrein van de Tulpinstraat 75 in Hasselt

Waar zit de Hoop in jouw school ?

We doen beroep op jou, jouw schoolteam en leerlingen.

27 juni 2019

Even serieus. Wereldburgerschap is hot.

Ben je leerkracht of ben je docent aan de lerarenopleiding?  

26 juni 2019

De overheid zet van 1 september 2019 extra middelen in voor aanvangsbegeleiding. Naast een recht om ondersteund te worden in de eerste jaren van de loopbaan is aanvangsbegeleiding nu ook een plicht voor startende leerkrachten.

25 juni 2019

Heb je als school al stappen gezet in Zill? Heb je al een goed zicht op het ontwikkelveld oriëntatie op de wereld? Heb je het thema oriëntatie op tijd en/of ruimte al verkend?

Dan is de tijd rijp om na te denken over een schooleigen kader voor tijd en ruimte.

25 juni 2019

Vanaf volgend schooljaar (september 2019) wordt de rechtstreeks toegankelijke hulp voor kinderen met (een vermoeden van) autisme uitgebreid. De thuisbegeleidingsdiensten autisme in Vlaanderen zullen samenwerken met de kinderopvang en het gewoon onderwijs via de nieuwe functie ‘Globale individuele ondersteuning (GIO)’.

24 juni 2019

Technokriebels, de tweejaarlijkse doebeurs waar inhouden binnen wetenschappen & techniek centraal staan, vindt plaats op woensdag 27 november 2019. Ook voor deze editie blijft het doel een aanbod aan workshops ter inspiratie voor de eigen klaspraktijk aan te bieden.Wat anders is tijdens deze editie is dat er ook een aanbod voor het basisonderwijs zal worden aangeboden.

20 juni 2019

Dankzij de doelstellingen van Zin in leren! Zin in leven! (Zill) bereiden we onze leerlingen voor op de hedendaagse samenleving. Wil je als school ouders bij Zill betrekken? Dan kun je gebruikmaken van deze materialen:

20 juni 2019
Van oudsher moeten leerlingen het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B niet met vrucht beëindigen om tot het beroepsvoorbereidend leerjaar te worden toegelaten. Dat principe zou worden doorgetrokken naar het tweede leerjaar B in de gemoderniseerde eerste graad vanaf het schooljaar 2020-2021.
 

Pagina's