Basisonderwijs

03 december 2018

Vanaf 1 september 2019 start de modernisering van de eerste graad secundair onderwijs. De modernisering gaat gepaard met structurele en inhoudelijke wijzigingen. Voor scholen (buiten)gewoon basisonderwijs is het interessant om te weten wat er precies verandert en op welke manier de aansluiting met het basisonderwijs gebeurt. 

01 december 2018

Fotografe Karin Hanskens heeft schitterend materiaal ontworpen dat het leerproces van OKAN-leerlingen kan versterken door visuele ondersteuning.

01 december 2018

Goed kunnen lezen is van onschatbare waarde voor alle leerlingen én in alle vakken. 0nze Vlaamse leerlingen doen het echter steeds minder goed op toetsen voor begrijpend lezen. 

Pagina's